Tuesday, May 28, 2024

Tammetti li wettqet fastidju fuq l-eks sieħeb tagħha

Aqra wkoll

Il-Qorti imponiet restrizzjonijiet fuq mara wara li ammettiet li ffastidjat u wżat theddid fil-konfront tas-sieħeb tagħha u li huwa missier wild minn tagħha. 

L-Ispettur Sherona ressqet lil mara ta’ 44 sena residenti Marsaskala fil-Qorti u akkużatha b’fastidju u theddid fuq ir-raġel.

Il-pulizija kienet irċeviet ħames rapporti ta’ fastidju fi spazju ta’ xahrejn, qalet l-ispettur, filwaqt li spjegat li l-inċidenti kienu jseħħu meta l-akkużata toħroġ mill-isptar Monte Karmeli, fejn qed tirċievi kura psikjatrika. 

Il-mara kienet tmur fuq l-għatba tar-raġel jew fuq il-post tax-xogħol tiegħu meta ma tkunx taħt kura psikjatrika, qalet l-ispettur. Żiedet tgħid li wħud mill-inċidenti seħħew fil-preżenza tat-tifel.

Il-mara wieġbet ħatja tal-akkużi u meta ngħatat il-ħin biex tikkunsidra mill-ġdid l-ammissjoni tagħha, hija wieġbet li kienet qed tammetti l-ħtija tagħha. 

Il-prosekuzzjoni qalet li mhix qed tinsisti fuq il-ħabs, iżda li l-mara kellha bżonn uffiċjal tal-probation flimkien ma’ assistenza oħra. “Hi taf x’għamlet kien ħażin. Il-maġġoranza tal-inċidenti huma dwar it-tifel. L-interess tiegħi hu li t-tifel eventwalment jerġa’ jingħaqad ma’ ommu,” iddikjarat l-Ispettur Buhagiar.

Id-difiża spjegat li immedjatament wara li l-akkużata ngħatat l-ħelsien minn Monte Carmeli, ngħad lilha li ma titax titħalla li tara lil binha. “Wieħed irid jifhem ir-raġunijiet wara l-azzjonijiet tagħha,” qalet Calleja li żiedet li l-mara kienet fil-proċess li tqabbad avukat għal proċeduri ta’ kustodja ċivili u kienet f’kuntatt ma’ l-aġenzija Appogg.

Il-Maġistrat Noel Bartolo poġġiha taħt ordni ta’ probation għal sentejn. Ġiet imposta wkoll ordni ta’ protezzjoni ta’ sentejn favur ir-raġel. “Ma tistax taġixxi b’dan il-mod. Hemm proċeduri disponibbli għalik. Illum ma bgħattekx il-ħabs għax l-avukat tiegħek qaltli min xhiex għaddejt,” qal il-maġistrat, filwaqt li spjega li kull nuqqas li ssegwi l-ordnijiet ta’ probation u protezzjoni jista’ jkollu konsegwenzi legali.

Sport