Wednesday, February 21, 2024

Tnejn mixlija li darbu lil xulxin b’sikkina waqt ġlieda f’appartament

Aqra wkoll

Żewġt irġiel li allegatament kienu involuti fi ġlieda f’appartament f’Ħal Luqa fejn intużat ukoll sikkina, inżammu taħt arrest preventiv wara li wieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom.

Mustafa Duale Abokor ta’ 43 sena u Abraham Abrahm Abdi Ahmed ta’ 24 sena, it-tnejn mis-Somalja, tressqu separatament fil-Qorti mixlija li kkaġunaw ġrieħi gravi lil xulxin. 

Il-Qorti semgħet kif l-argument bejniethom jidher li beda minħabba kwistjoni relatata mal-kera. Abokor kien ippermetta li Ahmed joqgħod temporanjament fl-appartament tiegħu f’Ħal Luqa, fejn kienu joqogħdu wkoll ħames persuni oħra. 

Madankollu, inqala’ l-inkwiet meta ħin minnhom Ahmed allegatament kien irritorna fl-appartament fis-sakra. L-ewwel rapporti kienu jindikaw li Abokor ħebb għal Ahmed li rreaġixxa biex jiddefendi lilu nnifsu. Iżda ż-żewġt irġiel taw verżjonijiet differenti ta’ kif seħħ il-każ. 

L-avukati ta’ Abokor ikkontestaw il-validità tal-arrest, u argumentaw li huwa kien ingħata l-police bail wara l-allegat attakk. L-Ispettur Gabriel Kitcher, li mexxa l-Prosekuzzjoni, irribatta billi qal li l-imputat ingħata l-police bail biss minħabba li kellu jiġi rikoverat l-Isptar u bil-kundizzjoni li jmur l-għassa meta jkun rilaxxat mill-istess sptar. 

Il-Maġistrat Gabriella Vella ddikjarat l-arrest tiegħu bħala wieħed validu. Fil-Qorti mbagħad saret talba għall-ħelsien mill-arrest tal-imputati, bil-Prosekuzzjoni toġġezzjona minħabba l-biża’ ta’ intralċ ta’ provi.

Il-Qorti ċaħdet it-talba għal-libertà proviżorja u għaldaqstant inżammu taħt arrest preventiv fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin.

Il-Prosekuzzjoni tmexxiet ukoll mill-Avukat Etienne Savona mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.

L-Avukat Mark Mifsud Cutajar deher għall-imputati. 

Ekonomija

Sport