Sunday, March 3, 2024

Andrew Warhurst se jingħata l-aħħar tislima nhar is-Sibt

Aqra wkoll

Andrew Warhurst, id-disinjatur tal-ilbiesi ta’ bosta artisti Maltin, se jkun qiegħed jingħata l-aħħar tislima fil-knisja ta’ San Pawl fir-Rabat nhar is-Sibt, 27 ta’ Jannar fid-9:00 a.m

Fuq talba tal-familjari ta’ Andrew, dawk kollha li huma mistennija jattendu l-funeral, huma mħeġġa li jilbsu kif jixtiequ. 

Intant mijiet ta’ persuni sellmu l-memorja ta’ Andrew fejn fost l-oħrajn kitbu li għadhom sa issa ma jistawx jemmnu li Andrew ħalla din id-dinja u li dan kollu ġara ftit tal-jiem wara li hu stess kien tilef lil għażiża ommu 

Ekonomija

Sport