Saturday, July 20, 2024

ARA MIN ĠIE ELETT ILLUM

Nirayl Grech
Nirayl Grech
Ġurnalista

Aqra wkoll

Il-PL b’rebħa storika f’Bormla

Fit-tieni jum tal-għadd tal-voti tal-Kunsilli Lokali, il-Partit Laburista kompla jikseb aktar riżultati pożittivi fejn ġab il-maġġoranza f’diversi lokalitajiet. Lokalità li spikkat kienet dik ta’ Bormla fejn il-Partit Laburista rebaħ bl-akbar maġġoranza fl-istorja biex b’hekk ġew eletti biss kandidati Laburisti. Birkirkara kienet missielta ferm u s-Sindku f’din il-lokalità jrid jiġi deċiż fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill. Min-naħa l-oħra, il-Partit Nazzjonalista rebaħ il-lokalitajiet ta’ San Ġwann u l-Imsida fost oħrajn.

FGURA
Il-kunsilliera eletti fil-Fgura huma:
PL: Clayton Cascun Portelli – Sindku, Izak Catania De Giovanni, Ray Deguara, Ryan Ellul, Darren Marmara, Josianne Scicluna, Tanti Adrian.
PN: Charles Bonello, Mark Lombardo

Voti mitfugħa: 7,187
Voti Validi: 6,749
Voti Invalidi: 438

MARSASKALA
Il-kunsilliera eletti f’Marsaskala huma:
PL: Mario Calleja – Sindku, Patrick Camilleri, Janice Falzon, Francis Gilford, Charlo Mifsud, Mary-Rose Mifsud, Beverly Saliba
PN: Jesmond Abela, Celine Camilleri, John Baptist Camilleri, Errol Cutajar

Voti mitfugħa: 7,497
Voti Validi: 7,078
Voti Invalidi: 419

SLIEMA
Il-kunsilliera eletti f’Tas-Sliema huma:
PL: Wallace Baldacchino, Ryan Borg, David Muscat
PN: John Pillow – Sindku, Joe Aquilina, Emanuel Borg, Anton Deboni, John Dougall, Vivien Borg Olivier, Jacqueline Higgans, David Soler, Kevin Wain, Zack Zammit

Voti mitfugħa: 7,013
Voti Validi: 6,711
Voti Invalidi: 302

RABAT (MALTA)
Il-kunsilliera eletti fil-lokalità tar-Rabat (Malta) huma:
PL: Sandro Craus – Sindku, Charmaine Balzan, Graziella Brincat, Matthew Chetcuti, Grech Paul
PN: Nazju Cassar, Norbert Grech, Rudolph Grima, Terence Sant

Voti mitfugħa: 7,638
Voti Validi: 7,168
Voti Invalidi: 470

BIRKIRKARA
Il-kunsilliera eletti f’Birkirkara huma:
PL: Alfred Attard, Gilmour Borg, Yana Borg Debono Grech, Rosette Cassar, Karl Cutajar, Mary Rose Mifsud, Stefano Sicari
PN: Antoine Attard, Jade England, Maurizio Gauci, Desirei Grech, Luke Vella, Marie Claire Zammit Bonello
IND: Kaylocke Buhagiar

Voti mitfugħa: 13,300
Voti Validi: 12,673
Voti Invalidi: 627

ĦAL LIJA
Il-kunsilliera eletti f’Ħal Lija huma:
PL: Lorraine Farrugia
PN: Anthony Dalli – Sindku, Diane Abela Penza, Carl Betts, Donio Cini

Voti mitfugħa: 2,010
Voti Validi: 1,930
Voti Invalidi: 80

RABAT (GĦAWDEX)
Il-kunsilliera eletti fir-Rabat (Għawdex) huma:
PL: Mariella Abela, Michel Buttigieg, Joseph Debrincat
PN: Brian Azzopardi – Sindku, George Cassar, Josef Schembri, Marcell Tabone

Voti mitfugħa: 4,586
Voti Validi: 4,278
Voti Invalidi: 308

MARSAXLOKK
Il-kunsilliera eletti f’Marsaxlokk huma:
PL: Steven Grech – Sindku, Miriam Camilleri, Daniel Zerafa
PN: Reno Bugeja
Kandidat Indipendenti: Matthew Bugeja

Voti mitfugħa: 2,435
Voti Validi: 2,315
Voti Invalidi: 120

L-IMSIDA
Il-kunsilliera eletti fl-Imsida huma:
PL: Margaret Baldacchino Cefai, Jean-Claude Borg, Andrew Mallia, Nicholas Joseph Chircop
PN: Charles Selvaggi – Sindku, Christine Amaira, Maurice Agius, Alfred Farrugia, Christopher Borg

Voti mitfugħa: 3,775
Voti Validi: 3,540
Voti Invalidi: 235

KALKARA
Il-kunsilliera eletti fil-Kalkara huma:
PL: Wayne Aquilina – Sindku, Speranza Chircop, Vincent Bongailas, Nadine Micallef
PN: Maria Sultana

Voti mitfugħa: 1,909
Voti Validi: 1,813
Voti Invalidi: 96

ĦAŻ-ŻABBAR
Il-kunsilliera eletti f’Ħaż-Żabbar huma:
PL: Jorge Grech – Sindku, Marc Vella Bonnici, Mark Grech, Martina Baldacchino, Toshera Schembri, Charlie Scicluna, Joseph Agius u Patrick Barbara
PN: Joseph Busuttil, Anna Calleja, Leone Sciberras

Voti mitfugħa: 10,367
Voti Validi: 9,707
Voti Invalidi: 660

SAN ĠWANN
Il-kunsilliera eletti f’San Ġwann huma:
PL: Trevor Fenech, Javier Caruana, Joan Farrugia, Giordani Mifsud Bonnici, Claire-Marie Calleja Zammit
PN: Dominic Cassar, Pauline Vella Critien, Norbert Dalli, Noel Dimech, Lino Pace Taliana u Salvu Debono.

Voti mitfugħa: 7,316
Voti Validi: 6,933
Voti Invalidi: 383

L-IMĠARR
Il-kunsilliera eletti fil-lokalità tal-Imġarr huma:
PL: Charles Said, Owen Galea
PN: Paul Vella – Sindku, Wistin Vella, Odette Muscat

Voti mitfugħa: 2,891
Voti Validi: 2,729
Voti Invalidi: 162

PAOLA
Il-kunsilliera eletti fil-lokalità ta’ Raħal Ġdid huma:
PL: Jason Silvio – Sindku, Dominic Grima, Darren Lynch, Neville Camilleri, Melanie Agius Attard
PN: Roderick Caruana, Rose Piccinino

Voti mitfugħa: 4,644
Voti Validi: 4,393
Voti Invalidi: 251

IL-GUDJA
Il-kunsilliera eletti fil-Gudja huma:
PL: Romeo Baldacchino-Sindku, Andrew Dalli, Maria Micallef
PN:Stefan Caruana, Claire Chetcuti

Voti mitfugħa: 2,130
Voti Validi: 1,988
Voti Invalidi: 142

ĦAL GĦAXAQ
Il-kunsilliera eletti f’Ħal Għaxaq huma:
PL: Karl Boxall-Sindku, Steven Axisa, Brian Xuereb, Christine Dalli, Manicolo Jesmond, Naomi Mizzi
PN: Stephen Attard

Voti mitfugħa: 3,419
Voti Validi: 3,214
Voti Invalidi: 205

L-GĦARB
Il-kunsilliera eletti l-Għarb huma:
Gharb L-Ewwel: David Apap, Lisa Marie Brooke
PL: Tonio Mifsud, Joseph Mizzi
PN: Louis Apap

Voti mitfugħa: 1,102
Voti Validi: 1,050
Voti Invalidi: 52

BORMLA
Il-kunsilliera eletti f’Bormla huma:
PL: Marco Agius – Sindku, Noyah Spiteri Hammett, Martin Vella, Rita Gatt, Glauber Spiteri

Voti mitfugħa: 2,513
Voti Validi: 2,392
Voti Invalidi: 121

XAGĦRA
Il-kunsilliera eletti fix-Xagħra huma:
PL: Victor John Curmi – Sindku, Aaron Agius, Marion Rita Portelli, Christian Zammit
PN:Francienne Muscat, Kevin Cutajar, Leanne Micallef

Voti mitfugħa: 3,653
Voti Validi: 3,469
Vodi Invalidi: 184

SANNAT
Il-kunsilliera eletti fis-Sannat huma:
PL: Philip Vella – Sindku, Philip Cassar, Frances Galea, Maria Cassar Sultana
PN: Franco Bajada

Voti mitfugħa:1,659
Voti Validi: 1,584
Voti Invalidi: 75

TAL-PIETÀ
Il-kunsilliera eletti f’Tal-Pietà huma:
PL: Stefano Savo – Sindku, Saviour Azzopardi, Charles Grech, Ryan Douglas Tanti
PN: Josef Fitzpatrick, Mark Pisani, Colin Bowman,

Voti mitfugħa: 2,076
Voti Validi: 1,985
Voti Invalidi: 91

Ekonomija

Sport