Sunday, March 3, 2024

Debutt b’suċċess għal Yachting Malta fil-Cannes Yachting Festival

Aqra wkoll

Id-deċiżjoni minn Yachting Malta li tipparteċipa fil-Cannes Yachting Festival, wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati tal-industrija lokali, kienet żvilupp sinifikanti u eċċitanti kemm għall-organizzazzjoni kif ukoll għall-komunità marittima Maltija.

Il-Cannes Yachting Festival, li jseħħ kull sena f’Settembru fuq ir-Riviera Franciża, huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar wirjiet famużi u influwenti fl-industrija marittima. Dan l-avveniment jiġbed folla internazzjonali, li fih wirja impressjonanti ta’ jottijiet lussużi, dgħajjes tal-qlugħ, u bil-mutur.  Il-parteċipazzjoni ta’ Yachting Malta tenfasizza l-importanza, li dejjem  qeda tikber,  ta’ Malta bħala destinazzjoni tal-jottijiet. 

Tradizzjonalment ospitat f’Vieux Port, l-aħħar snin raw il-Cannes Yachting Festival jikber b’tali mod li kompla l-esibizzjonijiet f’Port Canto. Dan it-tkabbir ġibed l-attenzjoni ta’ Yachting Malta, li kienu diġà appoġġaw il-parteċipazzjoni tas-Superyacht Industry Network Malta fl-2019 billi għenu fit-twaqqif tal-istand tagħhom.

Il-folla internazzjonali f’Cannes hija l-wegħda ta’ opportunitajiet li jippermettu lill-viżitaturi biex jitilgħu abbord il-wirja ta’ jottijiet, dgħajjes tal-qlugħ u tal-mutur lussużi. Madankollu, wirjiet tad-dgħajjes mhumiex biss dwar l-ammirazzjoni tad-dgħajjes; huma wkoll ċentru għall-professjonisti tal-industrija biex jiltaqgħu, u  jitgħallmu dwar l-aħħar avvanzi fit-teknoloġija tal-baħar, u jiddiskutu l-isfidi u l-opportunitajiet li qed tiffaċċja d-dinja marittima.  L-impenn għall-innovazzjonijiet li jirrispetta l-ambjent wera l-impenn tal-atturi tal-industrija għandhom lejn is-sostenibbiltà u l-ibburdjar responsabbli u li kien diskuss f’diversi aġendi.

Fil-Cannes Yachting Festival, Yachting Malta ngħaqdu wkoll il-Malta Ship Registry, Visit Malta u s-Super Yacht Industry Network. Minbarra dawn it-tliet entitajiet, Yachting Malta kkollaborat ma’ disa’ organizzajonieit oħra tal-industrija jiġifieri BDO Malta, Camilleri Marine, CSR Yachting, Ganado Advocates, Maritime MT, KSi Malta, Mediterranean Maritime Hub, NAS u Xone.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ Yachting Malta Michael Mifsud enfasizza l-benefiċċji numerużi tal-parteċipazzjoni fil-Cannes Yachting Festival, u enfasizza l-importanza strateġika tal-preżenza  hemmhekk peress li pprovda lil Yachting Malta b’opportunità unika biex tgħolli l-preżenza tagħha fix-xena globali, tattira investimenti, u tippromwovi Malta bħala destinazzjoni ewlenija tal-jottijiet. Il-Festival joffri għadd kbir ta’ vantaġġi li jallinjaw mal-missjoni tal-organizzazzjoni fjen tappoġġja u ttejjeb l-industrija lokali tal-jottijiet filwaqt li trawwem it-tkabbir ekonomiku f’Malta, żied jgħid.

“B’mod ġenerali, id-deċiżjoni ta’ Yachting Malta li tipparteċipa fil-Cannes Yachting Festival tirrifletti impenn biex tavvanza l-industrija lokali tal-jottijiet, tiġbed l-attenzjoni internazzjonali, u tpoġġi lil Malta bħala destinazzjoni ewlenija tal-jottijiet” irrimarka Mifsud. “Din il-mossa tikkonforma mal-missjoni tal-Yachting Malta li tippromwovi u tappoġġja s-settur tal-jottijiet f’Malta, li tkun ta’ benefiċċju għall-ekonomija lokali u t-trawwim ta’ komunità marittima vibranti. Huwa pass eċċitanti ‘l quddiem biex jintwera dak kollu li Malta għandha x’toffri lill-komunità globali tal-jottijiet”

Ir-rikonoxximent mill-partijiet interessati tal-industrija, fil-Cannes Yachting Festival, li l-kooperazzjoni hija ta ‘benefiċċju għat-tisħiħ tal-potenzjal għal kollaborazzjonijiet futuri, hija perspettiva pożittiva u li taħseb ‘il quddiem. Dan l-ispirtu ta’ kollaborazzjoni jista’ jkollu diversi implikazzjonijiet u vantaġġi importanti għall-industrija tal-jottijiet u ġie enfasizzat minn Dr Giannella Barbieri, Legal Manager, BDO Malta, li kkummentat li 

“Il-kollaborazzjoni tagħna ma’ Yachting Malta fil-Cannes Yachting Festival kienet strumentali biex jgħolli l-profil ta’ BDO Malta bħala fornitur distint ta’ servizz għal-jottijiet. Filwaqt li l-objettiv primarju ta’ Yachting Malta kien li nippromwovu lil Malta bħala ġawhra marittima, sibna ruħna fi sħubija sinerġistika fejn il-preżenza tagħna poġġietna fiċ-ċentru tal-attenzjoni. L-appoġġ bla waqfien tagħhom u b’viżjoni kondiviża żguraw li l-kompetenza u s-servizzi tagħna rċevew l-attenzjoni li jixirqilhom. Flimkien, ippreżentajna b’mod effettiv lil Malta bħala destinazzjoni ewlenija tal-jottijiet, u għaqqadna l-isforzi tagħna biex niksbu rikonoxximent internazzjonali. Din il-kollaborazzjoni kienet xhieda tal-qawwa tal-għaqda u l-iskop komuni fid-dinja tal-jottijiet.”

Id-Direttur ta’ Visit Malta Claude Zammit Trevisan, stqarr li “Kien ta’ pjaċir li nkunu msieħba ma’ Yachting Mata fuq l-istand ta’ Malta f’Cannes. L-istand serva bħala punt ċentrali ta’ laqgħa għall-partijiet interessati kollha kkonċernati, u bażi minn fejn tiġi promossa Malta bħala destinazzjoni ta’ eċċellenza.”

Ftit jiem biss wara l-preżenza tagħha f’Cannes qed jintwera li Yachting Malta diġà ġibdet l-attenzjoni tal-partijiet interessati internazzjonali , li huwa żvilupp promettenti u eċċitanti. Din it-tweġiba pożittiva tindika li d-deċiżjoni ta’ Yachting Malta li tipparteċipa fl-avveniment qed tagħti riżultati tajbin.

“Irridu nikkapitalizzaw fuq dan is-suċċess bikri u l-pass li jmiss huwa li nsegwu l-laqgħat li kellna biex nesploraw opportunitajiet konkreti li nħolqu bħala riżultat tal-preżenza tagħna f’Cannes”, temm jgħid Mifsud.

Yachting Malta diġà ħabbret l-intenzjoni tagħha li tkun preżenti fl-edizzjoni tas-sena d-dieħla li se ssir bejn l-10 u l-15 ta’ Settembru, 2024.

Ekonomija

Sport