Monday, April 22, 2024

Il-Bank of Valletta jġedded l-impenn tiegħu lejn l-inizjattiva Earth Hour

Aqra wkoll

Għal sena oħra, il-Bank of Valletta ġedded l-impenn tiegħu lejn Earth Hour billi simbolikament tefa’ id-dwal fuq il-faċċati ta’ wħud mill-bini prinċipali tiegħu, fosthom iċ-Ċentru tiegħu u ċ-Ċentru Bankarju Premium f’Santa Venera, l-Uffiċċji ta’ Triq Zacharia fil-Belt Valletta, kif ukoll l-Uffiċċju taċ-Chairman li jinsab fid-Dar tal-Erbgħat Irjieħ, ukoll fil-Belt Valletta.

Għat-tmintax-il sena konsekuttiva, il-World Wildlife Fund (WWF), l-organizzatur ta’ dan il-moviment dinji, stiednu għall-parteċipazzjoni fil-moviment ‘lights off’ biex titqajjem kuxjenza dwar it-tibdil fil-klima u l-ħarsien tan-natura. Matul l-avveniment tas-sena li għaddiet, madwar 410,000 siegħa ngħataw lura lill-pjaneta f’madwar 190 pajjiż, bl-avveniment ta’ din is-sena kien imbassar li jkun saħansitra akbar.

Meta tkellem dwar ir-rwol tal-Bank f’dan l-avveniment, Ernest Agius, Chief Operations Officer fil-Bank of Valletta, spjega li “Earth Hour hija opportunità biex tinħoloq kuxjenza kollettiva akbar dwar l-importanza li nissalvagwardjaw l-ambjent tagħna. Fil-Bank of Valletta, l-impenn tagħna jmur aktar fil-fond mill-ġest simboliku. Fil-fatt, aħna nqisu li l-parti interessata ekoloġika hija essenzjali kemm għall-programm tas-CSR tagħna kif ukoll għall-impenn tagħna għall-prinċipji tal-Ambjent, Soċjali u Governanza (ESG). Komplejna nwettqu sensiela ta’ inizjattivi ambjentali mmirati biex jipproteġu l-ambjent tagħna, filwaqt li nħeġġu lill-komunità kummerċjali lokali biex taġixxi b’mod responsabbli”. F’dan ir-rigward, huwa semma l-500+ pannelli tal-PV tal-Bank f’siti differenti, uffiċċji bit-twieqi double glazing, u s-sostituzzjoni ta’ units tal-kondizzjoni tal-arja ma’ oħrajn aktar effiċjenti li jagħmlu anqas ħsara.

Il-programm ta’ rinnovazzjoni li għaddej bħalissa madwar il-fergħat u uffiċċji oħra tal-Bank diġà qed juża l-kunċett tl-ambjent l-ewwel. Qed jintużaw materjali li huma naturali u li jiġġeddu malajr, flimkien ma’ dawl LED u materjal riċiklabbli.

“Dan il-kunċett intuża wkoll fix-xogħolijiet kontinwi tagħna fiċ-Ċentru tal-BOV, billi introduċejna disinn open-plan li jippermetti aktar dawl naturali u arja friska. Il-Bank għandu wkoll żewġ ġibjuni kbar tal-ilma b’kapaċità stmata ta’ 600,000 litru; dan l-ilma jintuża għal toilet flushing bowls u water tower għat-tifi tan-nar,” spjega s-Sur Agius. L-ammont ta’ ilma tax-xita li tipikament jinġabar mis-sistema tal-ġbir tal-ilma tax-xita kif ukoll il-kondensazzjoni mill-Unitajiet tal-arja kundizzjonata fiċ-Ċentru BOV huwa ta’ aktar minn 4,000 metru kubu fis-sena.

Bħalissa qed jinġabru batteriji għall-Hospice taħt il-kampanja GreenPak

Minħabba n-natura permanenti tal-materjal, il-metall jeħtieġ inqas intervent biex jiġi riċiklat peress li jżomm il-proprjetajiet materjali tiegħu. Huwa stmat li 15,000kg ta’ metall intbagħtu għar-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid mill-Bank.

Isiru wkoll sforzi kontinwi matul is-sena biex titqajjem kuxjenza fost l-impjegati biex iżidu l-impenn tagħhom lejn l-ambjent, iħeġġu s-separazzjoni tal-iskart u jipprovdu pariri edukattivi regolari dwar kif wieħed jista’ jieħu ħsieb l-ambjent fit-tul billi jagħmel aġġustamenti żgħar fl-istil ta’ ħajja tiegħu. “Passi żgħar kumulattivi jwasslu għal azzjonijiet akbar u aktar sinifikanti,” temm jgħid Ernest Agius. “Għalina, dan huwa l-ispirtu ta’ Earth Hour, li nagħtu sehemna għal ġid tal-ambjent kemm fuq livell operattiv kif ukoll strateġiku.”

ĦALLI RISPOSTA

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok iktebismek hawn

Sport