Thursday, April 18, 2024

Il-BCA tikkonferma li se tkun qiegħda tipproċedi fil-konfront ta’ dawk involuti fil-każ ta’ Raħal Ġdid

Is-Sindku jisħaq li rrapporta minnufih

Aqra wkoll

“U mhux hekk. Mela nagħlqu t-triq bla permess,  nitfgħu kollox fit-triq, nirringrazzjaw l-Alla li ma weġġa’ ħadd, u dan apparti l-ħsarat. Sar rapport mal-Pulizija u l-Lesa u ittieħdet azzjoni minnufih.”

Dan iddikjarah is-Sindku ta’ Raħal il-Ġdid, Dominic Grima, wara li parti minn faċċata ta’ residenza  li fiha kien qiegħed isir xogħol ta’ kostruzzjoni spiċċat f’nofs it-triq.  

Għal xi ħin kien hemm xi kommossjoni fit-triq, bil-ħaddiema tal-kuntrattur bdew jiġbru l-materjal li waqa’ fit-triq.

Diversi residenti bdew jilmentaw dwar dak li ġara, fejn saħansitra ikkummentaw li dak li seħħ ġara ukoll il-ġurnata ta’ qabel. L-istess persuni saħansitra allegaw li l-kuntrattur kien għalaq it-triq biex ikun jista’ jwaqqa’. Kien allegat ukoll li ma kien hemm ebda Pulizija, LESA jew uffiċjali ta’ Transport Malta.

Minn naħa tiegħu s-sindku ta’ Raħal il-Ġdid, Dominic Grima ddikjara li sar rapport u ttieħdet azzjoni.

Intant l-Awtorità għall-Bini u tal-Kostruzzjoni kkonfermat li b’referenza għall-każ fl-imsemmija triq, aktar kmieni llum, ikkonfermat li stħarrġet minnufih il-Każ, immedjatament ħarġet stop work notice, u se tkun qiegħda tipproċedi fil-konfront tal-persuni involuti.

Ekonomija

Sport