Thursday, June 13, 2024

Il-Beatu Carlo Acutis se jsir l-ewwel qaddis tal-Millenju

Aqra wkoll

… Il-Papa Franġisku jirrikonoxxi t-tieni miraklu attribwit għall-interċessjoni tiegħu

Il-Papa Franġisku rrikonoxxa t-tieni miraklu attribwit għall-interċessjoni tal-Beatu Carlo Acutis, li fetaħ it-triq biex isir l-ewwel qaddis tal-Millenju.

Iż-żagħżugħ Taljan li kien jikkodifika l-kompjuters li miet bil-kanċer fl-2006 huwa magħruf għad-devozzjoni kbira tiegħu lejn il-Preżenza Reali ta’ Ġesù fl-Ewkaristija.

Ir-rikonoxximent tat-tieni miraklu attribwit għall-interċessjoni ta’ Acutis jagħmilha possibbli li Acutis ikun ikkanonizzat matul is-Sena tal-Ġublew 2025 tal-Knisja Kattolika.

F’digriet fit-23 ta’ Mejju, il-Papa Franġisku approva l-fejqan mirakoluż ta’ tfajla ta’ 21 sena mill-Kosta Rika jisimha Valeria Valverde li kienet viċin il-mewt wara li weġġgħet serjament rasha f’inċident tar-roti waqt li kienet qed tistudja Firenze fl-2022.

Wara li t-tfajla għaddiet minn emerġenza biex titnaqqas il-pressjoni intrakranjali, il-familja qalulha li s-sitwazzjoni tagħha kienet kritika ħafna u li setgħet tmut fi kwalunkwe mument, skont id-Dikasterju tal-Vatikan għall-Kawżi tal-Qaddisin.

Sitt ijiem wara l-inċident, omm Valeria marret pellegrinaġġ Assisi biex titlob għall-fejqan ta’ bintha fil-qabar tal-Beatu Carlo Acutis, u ħalliet nota bil-miktub.

Dakinhar stess, Valeria bdiet tieħu n-nifs waħedha u l-għada rkuprat l-użu ta’ riġlejha ta’ fuq u parzjalment irkuprat id-diskors tagħha.

Valeria ħarġet mit-taqsima tal-kura intensiva għaxart ijiem wara l-pellegrinaġġ ta’ ommha u għaddiet minn aktar testijiet li wrew li l-kontużjoni kortikali temporali leminija emorraġika f’moħħha kienet sparixxa għal kollox.

Kuntrarju għat-tbassir mediku, Valeria qattgħet ġimgħa biss fit-terapija fiżika u fit-2 ta’ Settembru 2022, xahrejn wara l-inċident tagħha, marret pellegrinaġġ fil-qabar ta’ Carlo Acutis f’Assisi ma’ ommha biex tiċċelebra l-fejqan sħiħ tagħha.

L-ewwel qaddis tal-Millenju

Imwieled fl-1991, Acutis huwa l-ewwel qaddis tal-millenju li ġie beatifikat mill-Knisja Kattolika.

Ftit wara l-Ewwel Tqarbina tiegħu fl-età ta’ seba’ snin, Carlo qal lil ommu: “Li nkun dejjem magħqud ma’ Ġesù: dan hu l-pjan ta’ ħajti.” Biex iwettaq dan, Carlo fittex li jattendi Quddiesa ta’ kuljum kemm jista’ jkun fil-knisja parrokkjali ta’ faċċata tat-triq mill-iskola elementari tiegħu f’Milan.

Carlo kien isejjaħ l-Ewkaristija bħala “l-awtostrada tiegħi lejn is-sema” u għamel dak kollu li jista’ biex jagħmel din il-preżenza magħrufa. Ix-xhieda tiegħu ispirat lill-ġenituri tiegħu stess biex jerġgħu jipprattikaw il-fidi Kattolika u l-au pair hindu tiegħu biex jikkonvertu u jitgħammdu.

Carlo kien tifel sofistikat fit-teknoloġija li kien iħobb il-kompjuters, l-annimali u l-logħob tal-kompjuter. Id-direttur spiritwali tiegħu fakkar li Carlo kien konvint li l-evidenza tal-mirakli Ewkaristiċi tista’ tkun persważiva biex tgħin lin-nies jirrealizzaw li Ġesù hu preżenti f’kull Quddiesa.

Tul sentejn u nofs, Carlo ħadem mal-familja tiegħu biex itella’ wirja dwar il-mirakli ewkaristiċi li nfetħet fl-2005 matul is-Sena tal-Ewkaristija mħabbra mill-Papa Ġwanni Pawlu II u minn dakinhar kompliet tintwera f’eluf ta’ nies. parroċċi fuq ħames kontinenti.

Ħafna minn sħabu tal-​klassi, ħbieb, u membri tal-​familja taʼ Carlo xehdu kif hu ressaqhom eqreb lejn Alla. Carlo kien bniedem miftuħ ħafna u ma kienx jibża’ jitkellem ma’ sħabu u ma’ kull min jiltaqa’ miegħu dwar l-affarijiet li kien iħobb: il-Quddiesa, il-preżenza ta’ Ġesù fl-Ewkaristija, u l-ġenna.

Huwa jibqa’ mfakkar talli qal, “In-nies li jpoġġu lilhom infushom qabel ix-xemx jieħdu kulur; nies li jpoġġu lilhom infushom quddiem l-Ewkaristija jsiru qaddisin”.

Carlo miet fl-età ta’ 15-il sena fl-2006 ftit wara li ġie djanjostikat bil-lewkimja. Qabel ma miet, Carlo qal lil ommu: “Noffri t-tbatija kollha tiegħi lill-Mulej għall-Papa u għall-Knisja biex ma mmurx il-purgatorju imma mmur dritt lejn is-sema.”

Eluf ta’ nies żaru l-qabar ta’ Carlo f’Assisi wara l-beatifikazzjoni tiegħu fil-Bażilika ta’ San Franġisk t’Assisi fl-10 ta’ Ottubru 2020.

L-Arċisqof Domenico Sorrentino ta’ Assisi, li bħalissa jinsab Ruma għal laqgħa tal-konferenza tal-Isqfijiet Taljani, laqa’ l-aħbar li Acutis se jiġi kanonizzat.

“Il-Knisja f’Assisi tinsab fiċ-ċelebrazzjoni,” qal. “Għandi l-ħsieb li nasal Assisi illejla biex nirringrazzja lill-Mulej f’ċelebrazzjoni Ewkaristika. Imma minn issa ningħaqad mal-fidili li qegħdin fis-santwarju għal talb ta’ tifħir.”

“Jalla l-Mulej ikompli bil-ħidma tiegħu permezz tax-xhieda tal-Beatu Carlo. Jalla jikseb għalina mingħand il-Mulej il-grazzja li nħobbuh kif ħabbu hu, speċjalment fl-Ewkaristija Mqaddsa.”

Ekonomija

ĦALLI RISPOSTA

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok iktebismek hawn

Sport