Tuesday, May 28, 2024

Il-familja ta’ Joseph Ellul b’ittra ġudizjarja fil-konfront ta’ sitt impjegati tal-WasteServ

Aqra wkoll

Il-familja ta’ raġel li miet f’inċident f’inċineratur tal-WasteServ qed tfittex sitt impjegati. Dan wara li fl-inkjesta maġisterjali ġie konkluż, li s-sitt ħaddiema għandhom jiffaċċjaw akkużi ta’ omiċidju volontarju.

Il-każ seħħ fl-10 ta’ Mejju ta’ sentejn ilu, fejn Joseph Ellul ta’ 38 sena minn Marsaxlokk instab mejjet fid-daħla ta’ lift ħdejn il-biċċerija fil-Marsa. Il-familja qed ifittxu wkoll lill-kumpanija għad-danni wara li l-inkjesta maġisterjali sabet hemm biżżejjed provi prima facie biex jinbdew proċeduri kriminali għal omiċidju involontarju.

Din mhijiex l-ewwel darba li Pasqualina Ellul u Carmen Bonnici ressqu ittra ġudizzjarja. Dan hekk kif, f’Diċembru li għadda huma ressqu ittra simili kontra l-kumpanija u d-direttur ġenerali tal-biċċerija pubblika.

L-ittra ġudizzjarja ġdida tressqet kontra WasteServ, id-direttur ġenerali tal-biċċerija pubblika u s-sitt impjegati tal-WasteServ imsemmija mill-maġistrat inkwirenti: il-kap eżekuttiv Richard Bilocca, il-ħaddiema tal-kumpanija Ryan Mark Cachia, Ryan Cauchi u Aylin Fleri, u s-saħħa u s-sigurtà. uffiċjali Stefan Salamone u Silvan Borg.

L-inkjesta, immexxija mill-Maġistrat Elaine Rizzo, spjegat b’mod ċar in-nuqqasijiet ta’ saħħa u s-sigurtà identifikati mill-esperti tal-qorti. Fost affarijiet oħra, il-bokkaport ma kellu l-ebda gwardji, malji jew karatteristiċi protettivi f’posthom.

Skont il-maġistrat inkwirenti, is-sitta kollha għandhom jiġu akkużati li b’mod involontarju kkawżaw il-mewt ta’ Ellul permezz ta’ ksur tar-regolamenti tas-saħħa u s-sigurtà.

Permezz tal-għajnuna mill-avukati Franco Debono, Marion Camilleri u Francesca Zarb, omm u oħt Ellul qed jitolbu li s-sitt irġiel u l-kumpanija li kien jaħdem magħhom il-vittma sabiex iħallsuhom f’danni.

Sport