Wednesday, July 24, 2024

Il-Kummissjoni tal-Ħatra tippubblika s-sejħa għal Avukat Ġenerali ġdid

Aqra wkoll

Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zammit Lewis iħabbar li, skont Art. 2 Kap. 90 tal-Liġijiet ta’ Malta, il-Kummissjoni tal-Ħatra ppubblikat is-sejħa għall-post ta’ Avukat Ġenerali ġdid, fil-Gazzetta tal-Gvern tal-lum it-Tlieta, 18 ta’ Awwissu 2020. 

Is-sejħa pubblika għandha tibqa’ miftuħa sa nhar l-Erbgħa, 26 ta’ Awwissu 2020.

Dr Edward Zammit Lewis itenni li, għall-ewwel darba, l-Avukat Ġenerali se jkun qed jinħatar wara proċess wiesa’ u trasparenti.

Ekonomija

Sport