Saturday, July 20, 2024

Il-Kunsill Ewropew bi qbil fuq iċ-ċiklu istituzzjonali li jmiss

Il-Prim Ministru Robert Abela jwassal pożizzjoni konsistenti fuq diversi temi

Aqra wkoll

F’Summit tal-Kunsill Ewropew, li għalih attenda l-Prim Ministru Malti Robert Abela, il-mexxejja Ewropej qablu dwar iċ-ċiklu istituzzjonali li jmiss bin-nomini tal-ogħla karigi fl-istituzzjonijiet Ewropej, primarjament il-President tal-Kunsill Ewropew, il-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà. Il-mexxejja ddiskutew ukoll l-aġenda strateġika tal-Unjoni Ewropea għall-ħames snin li ġejjin.

Fuq il-mejda tad-diskussjoni kien hemm bosta temi fosthom l-Ukrajna u l-Lvant Nofsani. Dwar l-Ukrajna, il-President tal-Kummissjoni Ewropea u l-President tal-Kunsill Ewropew iffirmaw ftehim mal-President Ukren dwar is-sigurtà. Ftehim li fih pajjiżna kellu salvagwardji li jirriflettu l-politika tiegħu tan-newtralità u n-non-allinejament.

F’kummenti waqt is-Summit, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li Malta kienet ċara dwar il-pożizzjoni tagħha u l-ftehim mal-Ukrajna fil-fatt isemmi dawn is-salvagwardji b’mod ċar għal darbtejn. Fl-istess waqt, f’konklużjonijiet tal-Kunsill li aċċennat dwarhom Malta, il-proviżjonijiet tal-ftehim ma jistgħux jinbidlu jekk mhux bi qbil unanimu tal-Kunsill Ewropew. Il-Prim Ministru sostna li mbagħad pajjiżna jibqa’ jimbotta pożizzjoni konsistenti favur il-paċi. Dr Abela qal li fid-diskussjonijiet dwar is-sigurtà, anki fl-isfond tat-tema tal-Ukrajna, il-Gvern Malti kompla jwassal pożizzjoni konsistenti b’ħarsien sħiħ lejn in-newtralità fejn fil-fatt anki l-konklużjonijiet ta’ dan is-Summit ġew inklużi s-salvagwardji tar-rispett sħiħ lejn il-politika ta’ kull Stat Membru.

Dr Abela qal li Malta tibqa’ tikkundanna bla riservi l-aggressjoni Russa fil-konfront tal-Ukrajna u tagħti l-appoġġ umanitarju lill-poplu Ukren. Dwar l-Ukrajna, il-mexxejja Ewropej tkellmu wkoll dwar l-iżviluppi ta’ negozjati marbuta mas-sħubija tal-Ukrajna fl-Unjoni Ewropea u laqgħu l-erbatax-il pakkett ta’ sanzjonijiet adottat fuq ir-Russja.

Dwar il-Lvant Nofsani, il-mexxejja tennew l-appell tagħhom dwar il-waqfien permanenti mill-ġlied f’Gaża u l-ħelsien bla ebda kundizzjoni ta’ ostaġġi wara l-attakki tal-Ħamas f’Iżrael tas-7 ta’ Ottubru li għadda. Il-Prim Ministru Robert Abela rrimarka li pajjiżna kompla jkun vuċi importanti li b’mod konsistenti jadvoka għall-waqfien permanenti mill-ġlied fil-Lvant Nofsani. Qal li l-ordni tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja biex Iżrael itemm l-operazzjoni militari f’Rafah għandha tiġi rispettata fi sħiħ. Mal-mexxejja Ewropej, il-Prim Ministru qal li pajjiżna jibqa’ f’kuntatt mas-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea u l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa biex jikkontribwixxi fi sforzi ta’ evakwazzjonijiet mediċi.

Il-kompetittività kienet tema oħra importanti fid-diskussjoni, b’Malta tkompli twassal l-importanza ta’ ħidma favur l-ibbenefikar tal-potenzjal sħiħ tas-Suq Waħdieni. Hawn il-Prim Ministru Robert Abela saħaq dwar il-ħtieġa tal-implimentazzjoni mingħajr aktar dewmien ta’ qafas legali li jħares għal aċċess ġust ta’ prodotti kruċjali bħall-mediċini. Dwar it-tema tal-kompetittività wkoll, Dr Abela spjega li anki l-prijoritajiet tal-aġenda strateġika tal-Unjoni Ewropea għall-ħames snin li ġejjin jitkellmu dwar il- kompetittività u dan fi sfond tal-qalbiet ambjentali u diġitali. F’dan il-kuntest, il-Prim Ministru fisser in-negozji żgħar u medji bħala l-katalisti ewlenin li jridu jibqgħu jiġu inċentivati favur il- kompetittività tal-Istati Membri.

Il-mexxejja Ewropej kellhom ukoll fost oħrajn diskussjoni strateġika dwar l-immigrazzjoni u l-politika barranija b’mod ewlieni fuq is-sitwazzjoni fil-Ġorġja u l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fid-dawl tal-liġi dwar l-aġenti barranin. Il-mexxejja tkellmu wkoll dwar l-appoġġ kontinwu għall-Moldova biex din tindirizza l-isfidi li jirriżultaw mill-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna u t-triq tal-pajjiż biex issir Stat Membru.

Ekonomija

ĦALLI RISPOSTA

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok iktebismek hawn

Sport