Monday, May 20, 2024

Il-MPE Alex Agius Saliba jirribatti gidba sfaċċata tal-Partit Nazzjonalista

Aqra wkoll

Il-MPE Laburista Alex Agius Saliba qal li l-Partit Nazzjonalista gideb dwar l-eżitu tat-talba tiegħu lill-Kummissjoni Ewropea biex tinvestiga l-monopolji de facto fil-qasam tal-bejgħ bl-imnut tal-ikel. Aktar kmieni llum, il-Partit Nazzjonalista organizza konferenza tal-aħbarijiet biex jippreżenta ittra fejn il-Kummissarju Ewropew irrifjuta t-talba ta ’Agius Saliba.

Din l-ittra, ippubblikata fi Frar, ġiet superata minn avvenimenti li segwew, b’mod speċjali minn mozzjoni mressqa minn Agius Saliba u approvata mill-Parlament Ewropew li tinsisti mal-Kummissjoni Ewropea biex tinvestiga l-kwistjoni.

Fil-fatt, il-Kummissjoni Ewropea stiednet lil Agius Saliba għal laqgħa ddedikata biex tiddiskuti miegħu din il-materja, jiem biss wara li ġiet ippubblikata din l-ittra. Il-laqgħa saret fis-7 ta’ Marzu u fiha ġie kkonfermat li l-investigazzjoni għadha għaddejja.

L-Ewroparlamentari Laburista rrimarka kif kelliema tal-PN, b’mod partikolari l-kandidat tal-Parlament Ewropew Peter Agius, ippreferew jgħedew fi tfigħ ta’ tajn biex jipprovaw itappnu ismu, milli jfittxu li jinkisbu riżultati ta’ benefiċċju għall-konsumaturi Maltin.

“Kemm-il darba tlabt lil kulħadd, irrispettivament mill-opinjoni politika, biex jingħaqad miegħi f’din il-ġlieda. Żgur li mhux xi biċċa xogħol faċli li ġġiegħel lill-Kummissjoni Ewropea tuża l-għodod u l-esperjenza tagħha biex tinvestiga monopolji de facto kumplessi li qed iwasslu għal prezzijiet tal-ikel artifiċjalment għoljin għall-konsumaturi Maltin. Sfortunatament, l-attivisti tal-PN huma aktar interessati li jipprovaw juru li jien żbaljat, forsi biex jiksbu xi ftit punti politiċi, jew agħar minn hekk, forsi minħabba l-interessi moħbija tagħhom.”

Agius Saliba osserva wkoll li Peter Agius inqabad jigdeb fuq affarijiet oħra, aktar trivjali u sempliċi wkoll. “Dan l-aħħar Peter Agius qal li razzett tan-nagħaġ mibni permezz ta’ fondi mill-Unjoni Ewropea qed jintuża bħala villa, gidba li ġiet esposta malajr għax l-iskop li għalih jintuża bini jista’ jiġi faċilment verifikat. B’hekk forsi mhux sorprendenti li Peter Agius jigdeb dwar kwistjoni iktar teknika u kumplessa bħal din.”

Il-MPE Laburista temm ifakkar lill-votanti li pajjiżna għandu bżonn Ewroparlamentari li jippromwovu l-ideali u l-aħjar interessi tagħhom. “Ir-rappreżentanti tagħna fil-Parlament Ewropew iridu jiġġieldu għad-drittijiet tal-konsumaturi u l-ħaddiema Maltin, mhux għall-profitti eċċessivi ta’ ftit individwi!”

Sport