Sunday, May 26, 2024

Il-Qorti tiċħad talba ta’ Caruana Galizia fuq Chris Cardona

Aqra wkoll

Il-Qorti tal-Maġistrati ċaħdet talba li kienet saret mill-werrieta ta’ Daphne Caruana Galizia biex l-eks Ministru Laburista Chris Cardona jħallas multa talli ħarġet ordni ta’ sekwestru li skont il-familja kienu “malizzjużi” fil-konfront tal-ġurnalista, iżda imbgħad naqsu milli jressqu l-provi biex isostnu t-talbiet tiegħu ta’ livell.

Il-każ kien idur ma’ żewġ mandati ta’ sekwestru li kellhom valur ta’ €46,000 li Chris Cardona kien ressaq kontra l-ġurnalista Caruana Galizia hekk kif kien qiegħed ifittixha għal malafama dwar stejjer li kienet ippubblikat dwar l-allegat żjara li kien għamel f’burdell f’Velbert waqt vjaġġ uffiċjali fil-Ġermanja. L-eks Ministru Laburista dejjem ċaħad dawn l-allegazzjonijiet li kienet għamlet kontrih il-ġurnalista.

Cardona kien waqqa’ l-każi ta’ libell f’Marzu tal-2018 ftit tal-xhur wara li l-ġurnalista kienet inqatlet fi splużjoni ta’ karozza bomba.

Iżda r-raġel tal-ġurnalista u uliedha li ħadu l-irwol biex jiddefendu l-każi t’ommha f’diversi każijiet pendenti li kien hemm, il-familja kienu fetħu kawża ċivili kontra Cardona.

It-talba tagħhom kienet ibbażata fuq l-artiklu 836 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili li jgħid li persuna fil-mira ta’ mandat tal-qorti tista’ titlob lill-qorti timponi penali fuq il-persuna li toħroġ dak il-mandat jekk ikunu jeżistu ċerti raġunijiet legali.

Il-werrieta ta’ Caruana Galizia qalu li wara li Cardona fetaħ żewġ libelli kontra l-ġurnalista hu naqas milli jressaq provi ċari biex jiddefendi l-każ tiegħu.

Il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo li semgħet il-każ qalet li mhux se tkun qiegħda tilqa’ t-talba tal-familja Caruana Galizia biex jingħataw kumpens.

L-avukati Pawlu Lia u Joseph Gerada assistew lil Cardona.

Sport