Monday, July 15, 2024

Il-Qorti titlob lill-Prosekuturi sabiex jidentifikaw liema assi ta’ Dun Luke Seguna jridu jiġu kkonfiskati

Aqra wkoll

Il-Qorti ordnat sabiex il-Prosekuturi jidentifikaw liema mill-assi tal-qassis iridu jiġu kkonfiskati. Qalet ukoll li jekk jonqsu milli jagħmlu dan, ordni ġenerali ta’ ffriżar li Dun Seguna bħalissa huwa suġġett għaliha ma tibqax fis-seħħ, iddikjarat il-qorti.

Kienu l-avukati li qed jassistu lill-eks kappillan li ħarġu din it-talba minn digriet. Huwa jinsabakkużat fuq ħasil ta’ flus, frodi u misapproprjazzjoni, liema akkużi ġew miċħuda minnu.

L-avukati ta’ Seguna ressqu rikors u għamlutalba lill-Qorti biex tvarja l-ordni ta’ ffriżar fuq l-assi tal-akkużat billi tillimitaha għal flus, assi, jew it-tnejn speċifiċi. Il-Qorti, ippreseduta mill-maġistrat Rachel Montebello, osservat li l-prosekuturi kienu għadhom qed jippreżentaw il-provi tagħhom kontra Seguna fil-każ.

Ekonomija

Sport