Saturday, May 25, 2024

Immultati €26,000 b’rabta mal-mewt ta’ ħaddiem f’sit ta’ kostruzzjoni

Aqra wkoll

Tlitt irġiel ġew immultati bejniethom €26,000 wara li nstabu ħatja li b’mod involontarju kkaġunaw il-mewt ta’ ħaddiem ta’ 19-il sena fl-2016.

George Cassar ta’ 61 sena minn Ħal Qormi, Joseph Grech ta’ 60 sena minn Tal-Pietà u Anthony Sammut ta’ 71 sena minn Tas-Sliema kienu ffaċċjaw akkużi kriminali b’rabta mal-mewt ta’ Samuel Camilleri waqt li kien qed jaħdem f’sit ta’ kostruzzjoni f’Tal-Pietà.

Iż-żagħżugħ ta’ 19-il sena minn Ħaż-Żebbuġ miet fl-Isptar Mater Dei ftit wara li waqa’ għoli ta’ madwar tliet sulari. L-inċident seħħ fit-23 ta’ Frar 2016.

Skont l-esperti tal-Qorti, Camilleri sofra ġrieħi gravi f’rasu li kkaġunawlu l-mewt. |l-Maġistrat Leonard Caruana sema’ kif Camilleri kien qed jaħdem fuq is-sit mal-imgħallem tiegħu, Cassar, li kien il-kuntrattur imqabbad biex jibni l-blokk ta’ appartamenti fuq kumpless ta’ garaxxijiet.

Fil-Qorti ħareġ kif Camilleri kien ilu biss tliet xhur jaħdem għal Cassar meta seħħ l-inċident. Cassar iffaċċjaw numru ta’ akkużi relatati ma’ ksur tar-regolamenti tas-saħħa u s-sigurtà. Huwa kien akkużat ukoll li kien riċediv.

Grech u Sammut kienu mixlija wkoll bi ksur tar-regolamenti tas-saħħa u s-sigurtà. Grech kien il-“project supervisor” minkejja li ngħad li ma kellu l-ebda esperjenza fil-qasam. It-tnejn li huma ma kinux fuq il-post meta seħħ l-inċident.

Għalkemm Grech spjega fil-Qorti li kien attenda għal kors organizzat mill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, huwa naqas milli jipprovdi lill-qorti xi dokumentazzjoni biex jipprova dan.

Grech kien is-sid tal-blokka filwaqt li Sammut kien qed jiffinanzja nofs il-proġett. Huma allegatament naqsu milli jfasslu pjan ta’ saħħa u sigurtà filwaqt li Grech waħdu naqas milli jsegwi proċeduri bażiċi ta’ saħħa u sigurtà.

Il-Maġistrat Caruana nnota kif ħadd mill-esperti tal-Qorti ma kien indika l-preżenza ta’ tagħmir tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post bħal hard hats, safety harnesses jew ġkieket ta’ viżibilità għolja. Sadanittant, espert tal-Qorti nnota li l-pjanċi ntużaw biex jiffurmaw gallarija u li dawn tpoġġew ‘l barra mingħajr ebda appoġġ biex jagħmluhom perikolużi.

Fid-deċiżjoni tiegħu, il-Maġistrat Caruana qalet li bħala l-kuntrattur, Cassar kellu l-akbar responsabbiltà għal dak li ġara, filwaqt li nnota wkoll li lanqas kien qrib Camilleri fil-ħin tal-inċident iżda kien fuq in-naħa l-oħra tal-binja. Dan kien żball gravi speċjalment peress li kien jaf li Camilleri ma kellu l-ebda esperjenza.

Madankollu, il-Qorti ma sabet l-ebda negliġenza kontributorja mill-vittma peress li l-mobile tiegħu, li d-difiża kienet qed tuża bħala argument biex turi negliġenza kontributorja min-naħa tiegħu, instab fil-but ta’ wara wara l-waqgħa. Dan indika li Camilleri ma kienx fuq il-mobile tiegħu fil-ħin tal-waqgħa, kif kien qed jingħad.

Il-Qorti sabet li Grech u Sammut naqsu milli jadottaw standards xierqa ta’ saħħa u sigurtà, u sabithom ħatja ta’ wħud mill-akkużi miġjuba kontrihom.

Il-Maġistrat sab lil Cassar ħati ta’ omiċidju involontarju u li kiser diversi regolamenti dwar is-saħħa u s-sigurtà. Il-Qorti qalet li sentenza ta’ ħabs effettiva ma kinitx ideali fiċ-ċirkostanzi u għalhekk ġie mmultat €10,000.
Grech instab ħati wkoll li b’mod involontarju kkawża l-mewt ta’ Camilleri u diversi ksur tas-saħħa u s-sigurtà. Huwa ġie mmultat €9,000.

Sammut instab ħati biss ta’ ksur ta’ saħħa u sigurtà u ġie mmultat €7,000.

It-tlieta li huma ordnati wkoll iħallsu ftit aktar minn €2,000 fi spejjeż tal-qorti.

Sport