Friday, April 12, 2024

Ippublikata l-inkjesta pubblika Jean Paul Sofia

Aqra wkoll

Il-Prim Ministru Robert Abela rćieva r-rapport tal-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta’ Jean Paul Sofia.

Abela qal: “Irċivejt ir-rapport tal-inkjesta pubblika fil-każ Jean Paul Sofia. Ippubblikajtu minnufih. Għandna r-rieda li nkomplu r-riforma fis-settur tal-kostruzzjoni u nwettqu r-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta”.

Il-bord tal-inkjesta, li huwa presedut mill-Ombudsman u l-Imħallef Emeritu Joseph Zammit McKeon, l-Awditur Ġenerali Charles Deguara u l-Perit u Espert tal-Qorti Mario Cassar wassal 39 rakkomandazzjoni.

Aktar dettalji fil-ĥin li ĝej.

Ekonomija

Sport