Tuesday, May 28, 2024

Jinstab ħati li kiseb materjal indiċenti tat-tfal

Aqra wkoll

Ryan Cassar ġie lliberat bil-kundizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien tliet snin wara li aktar kmieni l-ġimgħa l-oħra nstab ħati li fil-pussess tiegħu kellu materjal indiċenti ta’ persuni minuri.

Il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit, semgħet kif Cassar kien qiegħed jammetti l-akkużi kontrih hek kif il-Prosekuzzjoni li kienet immexija mill-Ispettur Joseph Busuttil akkużati li akkwista dan il-materjal b’teknoloġiji ta’ informazzjoni u komunikazzjoni.

Il-Qorti qabel ma tat is-sentenza tagħha kkonsidrat l-ammissjoni ta’ Cassar u anke l-età tenera tiegħu.

Sport