Friday, March 1, 2024

Karin Grech tagħlaq 43 sena mindu nqatlet

Aqra wkoll

Bħal-lum 43 sena ilu pajjiżna ra wieħed mill-iktar qtil infami fl-istorja tal-pajjiż: dak ta’ Karin Grech

Kien fit-28 ta’ Diċembru 1977 meta l-familja Grech irċeviet pakkett imgeżwer bħala rigal u indirizzat lil missierha, il-Professur Edwin Grech.

Karin, li kien għad kellha biss 15-il sena, marret tiftħu peress li ħasbet li kien rigal u viċin tagħha kellha lil ħuha Kevin li kien għad kellu 10 snin.

Malli fetħet il-pakkett splodiet il-bomba u għalkemm ittieħdet fl-Isptar San Luqa mietet madwar nofs siegħa wara.

Fil-quddiesa li matulha ngħatat l-aħħar tislima, l-Arċisqof Mikiel Gonzi kien iddeskriva l-qtil bħala “l-ewwel attakk terroristiku fil-pajjiż”.

Il-qtil ta’ Karin seħħ fi żmien il-kwistjoni bejn il-Gvern u l-unjin tat-tobba u fl-istess jum kienet intbagħtet bomba oħra lit-Tabib Paul Chetcuti Caruana imma ma splodietx.

Fil-fatt il-Professur Grech kien irritorna Malta biex jagħti servizz lill-pajjiż peress li numru ta’ tobba kienu fuq strajk.

Għalkemm il-Pulizija interrogat diversi persuni, fosthom studenti tal-mediċina li kienu qed isegwu kors biex jilħqu tobba, il-każ għadu meqjus misteru sal-lum.

Fl-2010 il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili kienet ordnat lill-Gvern jagħti kumpens ta’ €419,287 lill-familja Grech u għalkemm oġġezzjona d-deċiżjoni kienet konfermata mill-Qorti Kostituzzjonali.

Matul is-snin il-Partit Laburista baqa’ jfakkar il-memorja ta’ Karin Grech b’quddiesa li ssir fil-knisja ta’ San Ġwann fit-28 ta’ Diċembru ta’ kull sena li tkun segwita bit-tqegħid tal-fjuri mal-monument li hemm fl-istess lokalita.

Ekonomija

Sport