Saturday, December 9, 2023

L-Italja se tibni ċentri fl-Albanija għall-immigranti irregolari

Aqra wkoll

L-Italja se tibni żewġ ċentri fl-Albanija biex tpoġġi fihom għexieren ta’ eluf ta’ migranti irregolari. Il-pjana tal-Italja biex tibni dawn iċ-ċentri tħabbar mill-Prim Ministru Giorgia Meloni f’konferenza tal-aħbarijiet mal-Prim Ministru Albaniż Edi Rama f’Ruma.

Meloni qalet li ċ-ċentri, li se jiftħu fir-rebbiegħa li ġejja, se jkunu jistgħu jipproċessaw sa 36,000 persuna fis-sena. Il-pjan se japplika għall-immigranti salvati fuq il-baħar minn dgħajjes Taljani, u mhux għal dawk li jkunu diġa waslu fuq ix-xtut Taljani.

Skont dan il-pjan, l-immigranti se jibqgħu fiċ-ċentri filwaqt li l-Italja teżamina t-talbiet tagħhom għall-ażil. Il-pjan ma japplikax għal nisa tqal, tfal u nies vulnerabbli.

Skont il-Prim Ministru Taljana, l-istrutturi se jinbnew bi spejjeż tal-Italja u se jkunu jistgħu jakkomodaw 3,000 persuna kull xahar għaż-żmien meħtieġ biex jiġu pproċessati malajr l-applikazzjonijiet għall-ażil, u għar-ripatrijazzjoni fejn meħtieġ.

Iċ-ċentri se jinbnew fil-port ta’ Shengjin u fiż-żona ta’ Gjader fil-majjistral tal-Albanija. L-uffiċjali tas-sigurtà u l-uffiċjali tal-pulizija se jiġu pprovduti mill-Albanija.

Għalkemm l-Albanija mhix stat membru tal-Unjoni Ewropa, diġà iżda qed iġib ruħu bħala membru. F’dan ir-rigward, Meloni qalet li l-Albanija hija, għall-iskopijiet kollha, pajjiż Ewropew u ddikjarat l-appoġġ tagħha għad-dħul tal-Albanija fl-UE.

Min-naħa tiegħu, il-prim ministru Albaniż uża kliem sabiħ biex jiddeskrivi r-relazzjoni ta’ pajjiżu mal-Italja, u qal li ċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet tal-Italja għenu lill-Albaniżi fis-snin disgħin wara l-waqgħa tar-reġim Komunista.

Waqt li fisser li l-Albanija għandha dmir tgħin lill-Italja, il-prim ministru Rama sostna wkoll li kulħadd jista’ jara li l-wasliet ta’ immigranti rregolari hija sitwazzjoni diffiċli għall-Italja u li l-ġeografija saret saħta għall-Italja, għax jekk tasal l-Italja, tasal fl-UE.

Il-pjan u l-ftehim għal bini ta’ dawn iċ-ċentri tal-immigranti kien diskuss waqt li l-prim ministru Meloni kienet fuq btala fl-Albanija matul is-sajf li għadda.

Il-politiċi tal-Oppożizzjoni kemm fl-Italja kif ukoll fl-Albanija kkritikaw il-ftehim.

Riccardo Magi, il-mexxej tal-partit liberali Taljan + Europa (Aktar Ewropa), qal li l-pjan kien “tal-biża” u li ċ-ċentri jkunu bħal “tip ta’ Guantanamo Taljan”.

Meta jikteb fuq X, li qabel kien magħruf bħala Twitter, is-Sur Magi qal: “Huwa wkoll ftehim illeġittimu: l-Italja ma tistax tibgħat nies salvati fuq il-baħar lejn pajjiż barra mill-UE, bħallikieku kienu pakketti jew merkanzija.”

Belind Kellici tal-Partit Demokratiku tal-Albanija kkritika n-“nuqqas ta’ trasparenza” madwar il-ftehim.

“Dan huwa tradiment kontra l-Albanija u hija l-akbar żlealtà li Rama jista’ jagħmel lil pajjiżna,” kiteb is-Sur Kellici fuq X.

“L-akbar anti-Albaniż illum jismu Edi Rama, li kull sena jkeċċi mijiet ta’ eluf ta’ żgħażagħ mill-pajjiż biex jibdilhom b’immigranti illegali”.

Andrea Costa, president tal-assoċjazzjoni tal-għajnuna għall-migranti Baobab Experience, ibbażata f’Ruma, qal lill-BBC li t-tħabbira “qabdet lil kulħadd b’sorpriża” u wriet li l-politiki tal-immigrazzjoni tal-gvern Taljan kienu “miexjin fid-direzzjoni żbaljata”.

Is-Sur Costa qal li ċ-ċentri rriskjaw li jsiru “bħal Lampedusa fl-intern tal-Albanija,” b’referenza għall-gżira Taljana li hija waħda mill-portijiet ewlenin tal-wasla għan-nies li jridu jaslu fl-Ewropa.

Huwa għamel referenza wkoll għat-tentattiv tal-gvern Brittaniku li jibgħat eluf ta’ persuni li jfittxu ażil fir-Rwanda, u qal: “Ma nafux jekk iċ-ċentri fl-Albanija humiex se jkunu speċi ta’ Guantanamo, Lampedusa, Rwanda – jew ftit minn kollox. tlieta.”

Is-Sinjura Meloni, li tmexxi l-partit tal-lemin, nazzjonalista Brothers of Italy, hija magħrufa għall-fehmiet qawwija tagħha kontra l-immigrazzjoni. Minn mindu saret PM, hija ħabbret sensiela ta’ interventi biex tintemm l-immigrazzjoni illegali, inkluż id-detenzjoni ta’ migranti irregolari.

Madankollu, aktar minn 145,000 migrant daħlu fl-Italja din is-sena – 52,000 aktar mill-istess perjodu fl-2021.

F’April, il-ministri Taljani sejħu stat ta’ emerġenza ta’ sitt xhur bi tweġiba għal żieda fin-numru ta’ migranti li jaqsmu l-Mediterran mill-Afrika ta’ Fuq.

Artiklu preċedenti
Artiklu li jmiss

Sport