Tuesday, February 27, 2024

L-MFA tilħaq qbil mal-MPL rigward semi-privatizzazzjoni tal-Kampjonat Premier

Aqra wkoll

It-twaqqif ta’ entità tal-kampjonat biex tmexxi l-Premier League kienet waħda mill-punti ewlenin fl-istrateġija għall-futbol Malti li bdiet il-Malta Football Association għall-mandat ta’ erba’ snin li jintemm is-sena d-dieħla, l-2024.

Il-ħolqien ta’ ‘joint venture’ bejn il-Malta Football Association u l-Malta Premier League turi l-impenn li ż-żewġ entitajiet għandhom biex jimmodernizzaw u jtejbu l-futbol domestiku ta’ klabbs elite f’Malta. Is-sħubija tal-lum tikkonsolida din il-kollaborazzjoni b’responsabbiltà bla preċedent fdata lill-Malta Premier League li se tkun tista’ tidħol direttament f’attività kummerċjali fil-kuntest ta’ branding, sponsorship, u drittijiet ta’ marketing tal-kampjonat.

Minbarra l-organizzazzjoni tal-kompetizzjoni, dan il-proġett għandu għanijiet oħra, li jduru fuq it-tiġdid tal-kompożizzjoni u l-format tal-Premier League u t-tisħiħ tal-impenn tal-partitarji.

L-impenn li daħlet illum bejn il-Malta FA u l-MPL se jarahom jamministraw flimkien kumpanija li għadha kif twaqqfet li se torganizza l-Premier League għal ħames staġuni tal-futbol konsekuttivi li jibdew mill-2024/25. Il-proġett mistenni joħloq aktar opportunitajiet u opportunitajiet aħjar, speċjalment f’termini ta’ espożizzjoni f’konformità mal-pjan tal-Malta FA li tgħolli l-istandards tal-kampjonat favur entità dedikata u ffukata.

Il-Malta Premier League, l-entità li tirrappreżenta lill-Klabbs tal-Premier League, ġiet stabbilita uffiċjalment f’Awwissu tas-sena li għaddiet, u tibni fuq il-verżjoni preċedenti tagħha, il-Malta Professional Football Clubs Association.

Ftit ġimgħat wara, f’Ottubru 2022, ġie rikonoxxut mill-Bord Eżekuttiv tal-Malta FA bħala l-organizzazzjoni li tirrappreżenta l-klabbs li qed jilagħbu fl-ogħla livell tal-Kampjonat Nazzjonali. F’Novembru 2022, l-MPL saret affiljat uffiċjali tal-Legazzjonijiet Ewropej (EL), l-organizzazzjoni li tiġbor flimkien il-kampjonati tal-futbol professjonali fl-Ewropa.

Minn dakinhar, l-MPL involviet ruħha fi djalogu kontinwu mal-Malta FA, biex timplimenta dan il-proġett strateġiku biex iwassal Premier League aktar attraenti, kompetittiv, u sostenibbli.

Dan il-ftehim ta’ joint-venture bejn iż-żewġ entitajiet jibni fuq l-allokazzjoni tal-kompetenzi. huma l-Governanza, il-Liċenzjar tal-Klabbs, l-Istatus tal-Plejer, u l-proċess tad-Dixxiplina jibqgħu taħt il-mandat sħiħ tal-Malta FA, filwaqt li d-drittijiet Kummerċjali, Branding, u Marketing oħra se jkunu fdati kompletament lill-MPL. Kwistjonijiet regolatorji sportivi bħall-kompożizzjoni u l-format, il-kalendarju tal-logħob, u l-operazzjonijiet tal-futbol, se jkunu kompetenzi kondiviżi fejn iż-żewġ entitajiet jaqsmu responsabbiltajiet ugwali.

Il-Malta FA se tirċievi l-ebda dividend finanzjarju mħallas mill-kampjonat, għalkemm se tkompli titqassam sovvenzjoni annwali segmentata lill-kampjonat biex tappoġġja l-kampjonat bi spejjeż organizzattivi. Il-Malta FA se tiffoka wkoll fuq is-sorveljanza u l-konformità meħtieġa biex tiżgura l-ogħla standards ta’ responsabbiltà, trasparenza, u integrità.

Għandhom jinħatru Chairperson u żewġ Diretturi minn kull naħa bħala parti mill-Bord tad-Diretturi tal-kumpanija li se tinħoloq biex tmexxi l-proġett. Il-President tal-MFA u ċ-Chairman tal-MPL se jpoġġu t-tnejn fuq il-Bord tad-Diretturi bħala membri ex-officio.

————————————————- ———————————————–

Waqt l-iffirmar tal-joint venture iż-żewġ kelliema, Bjorn Vassallo f’isem il-Malta FA fl-irwol tiegħu ta’ President, u Dr Joseph Muscat li jirrappreżenta bħala Chairman lill-Malta Premier League enfasizzaw il-benefiċċji f’dan il-ftehim formali kollu bejn iż-żewġ partijiet.

It-tnejn li huma jaslu għal dan kollu jistgħu jwasslu għal impenn aktar qawwi fit-tmexxija u l-operat ta’ din il-kumpanija li għadha kif twaqqfet li se torganizza l-Premier League għall-ħames staġuni tal-futbol li ġejjin, li jibdew mill-istaġun 2024/25.

Joseph Muscat irrikonoxxa li dan il-proġett jista’ jinbena fuq bażi soda.

Qal li l-klabbs diġà ħadu deċiżjonijiet diffiċli billi raw il-kompetizzjoni tal-ogħla livell titnaqqas għal tnax-il tim. “Se tkun ‘learning curve’ għalina lkoll iżda hemm potenzjal ta’ tkabbir, li jkollu impatt pożittiv fuq il-futbol Malti b’mod ġenerali”, temm jgħid Muscat.

Il-President tal-Malta FA Bjorn Vassallo enfasizza l-fatt li dan huwa t-tieni ftehim ta’ joint venture tat-tip tiegħu ffirmat mill-Assoċjazzjoni, biex jimpenja ruħu direttament ma’ waħda mill-istakeholders tagħha, inizjalment mal-Futsal Malta Association u f’dan il-każ mal-Malta Premier League.

Il-bażi tal-ftehim tal-lum idur madwar id-drittijiet u l-obbligi mogħtija mill-Malta FA lill-MPL u lill-klabbs membri tagħha, biex jamministraw il-Premier League, fejn dan tal-aħħar issa se jkun responsabbli għall-attività kummerċjali kollha dwar branding, marketing, sponsorship, u varjetà ta’ drittijiet oħra.

Din il-mossa, flimkien ma’ aktar għajnuna finanzjarja garantita mill-Malta FA, se ġġib aktar solidità u sostenibbiltà fil-kampjonat.

“Il-pass strateġiku li jmiss se jkun dak tar-ristrutturar, u li jippermetti l-introduzzjoni ta’ mudell ta’ ko-sjieda, bil-membri tal-komunità u l-investituri jaħdmu spalla ma’ spalla biex jgħinu lill-klabbs jilħqu l-miri tagħhom fit-tul”, spjega Vassallo.

Ekonomija

Sport