Sunday, April 21, 2024

L-MUT issejjaħ protesta wara li għalliem ġie aggredit minn student

Aqra wkoll

L-Unjin Maltija tal-Għalliema (MUT) sejħet protesta kontra l-vjolenza. Dan
wara li kien ppubblikat filmat li juri kommossjoni bejn għalliem u student fl-MCAST ta’ Raħal Ġdid.

Il-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija (MCAST) fetaħ rapport malPulizija wara li student ta daqqa f’wiċċ l-għalliem tiegħu li ordnah ’il barra millklassi tiegħu.

L-MUT qalet li dan l-għalliem inzerta membru tagħha u li kellu bżonn l-għajnuna medika minħabba dan l-attakk. Hi kkonfermat li se tkun qed torganizza protesta fl-MCAST stess biex tieħu pożizzjoni b’saħħitha kontra l-vjolenza.

Il-protesta se ssir nhar l-Erbgħa 27 ta’ Marzu fil-11.00 a.m.

Sport