Monday, June 24, 2024

Libjan jintbagħat seba’ xhur ħabs wara li ammetta li seraq scooter minn Santa Venera

Aqra wkoll

Libjan ta’ 47 sena ġie kkundannat seba’ xhur ħabs wara li fil-Qorti ammetta li lura għall-2022, seraq scooter minn Triq il-Kappillan Mifsud f’Santa Venera.

Fil-Qorti, il-Prosekuzzjoni mmexxija mll-Ispettur Sara Kathleen Zerafa, spjegat li l-każ seħħ fit-23 ta’ Novembru tal-2022. Fix-xhieda tiegħu, l-akkużat Ahmed Tarek Migrief Ftis, ammetta għall-akkużi miġjuba kontrih.

Il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Kevan Azzopardi qies l-ammissjoni bikrija ta’ Ahmed, kif ukoll il-fatt li kkoopera u li għamel dan minkejja li għandu l-vizzju tax-xorb.

Apparti l-piena ta’ ħabs, il-Maġistrat Azzopardi ordna lil Ftis sabiex iħallas multa ta’ €550. Huwa tqiegħed taħt ordni ta’ trattament għal sena biex jindirizza l-problema tax-xorb li huwa maħkum minnha.

Ekonomija

Sport