Friday, June 14, 2024

Malta b’pożizzjoni ċara favur il-paċi u kontra l-qtil ta’ persuni ċivili

Il-PM jindirizza laqgħa straordinarja tal-KE dwar Lvant Nofsani

Aqra wkoll

“Malta tibqa’ tikkundanna b’mod inekwivoku l-azzjonijiet tal-grupp terroristiku Hamas u filwaqt li tirrimarka fuq id-dritt li Iżrael jiddefendi ruħu skont il-parametri tal-liġi internazzjonali huwa importanti li l-grupp Hamas ma jitpoġġiex f’keffa waħda mal-Palestinjani f’Gaża.” Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Robert Abela f’laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew li saret b’mod virtwali bejn il-mexxejja Ewropej biex tiddiskuti s-sitwazzjoni preżenti fil-Lvant Nofsani. “Il-messaġġ ta’ pajjiżna jibqa’ wieħed konsistenti li l-liġi internazzjonali tkun rispettata bejn dawk involuti u t-triq ġusta u komprensiva għall-paċi tibqa’ s-soluzzjoni ta’ żewġ stati”, saħaq il-Prim Ministru Abela meta indirizza l-Kunsill Ewropew mill-Berġa ta’ Kastilja.

Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Unjoni Ewropea għandha tiffoka fuq ħames punti importanti b’mod immedjat biex tindirizza t-tensjonijiet fil-Lvant Nofsani. Qal li trid tibqa’ s-sejħa immedjata tal-ħelsien bla kundizzjoni ta’ ostaġġi maqbuda mill-Hamas f’Gaża. Dr Abela qal li rridu wkoll innaqqsu l-eskalazzjoni tal-kunflitt f’żoni oħra fir-reġjun tal-Lvant Nofsani. Dan għandu jsir b’mod koordinat ma’ pajjiżi sħab oħra fil-Lvant Nofsani.

Il-Prim Ministru Abela spjega li rridu nassiguraw li l-għajnuna umanitarja tasal lil min jeħtieġ. “Huwa kruċjali li organizzazzjonijiet li jridu jipprovdu għajnuna urġenti jkollhom ir-riżorsi anki finanzjarji biex jagħmlu dan”, saħaq il-Prim Ministru Malti. Qal li bħala Unjoni Ewropea rridu nintensifikaw l-isforzi tagħna fuq is-sigurtà interna fl-isfond tal-kunflitt fil-Lvant Nofsani. Il-Prim Ministru rrimarka wkoll dwar il-ħtieġa ta’ monitoraġġ kontinwu tas-sitwazzjoni anki minħabba li l-kunflitt jista’ jwassal għal sfida fl-immigrazzjoni. Hawn intlaqa’ l-fatt li l-Kummissjoni Ewropea lesta tappoġġja pajjiżi ġirien f’dan ir-rigward.

Il-Prim Ministru Robert Abela temm l-intervent tiegħu billi aċċenna li bħala Unjoni Ewropea rridu nibqgħu niddjalogaw mal-Gvern Iżraeljan u l-Awtorità Palestinjana.

Ekonomija

Sport