Tuesday, April 16, 2024

MAPFRE tikklassifika fost il-kumpaniji ewlenin fil-kontribut għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima

Aqra wkoll

Il-Grupp MAPFRE żdied fl-indiċi prestiġjużi tat-tibdil fil-klima, CDP, u kiseb wieħed mill-ogħla punteġġi, dak ta’ “tmexxija” (A-), li huwa ogħla minn dawk ta’ kumpaniji fis-settur finanzjarju, li l-klassifikazzjoni medja tagħhom hija B. Dan ir-riżultat huwa  rikonoxximent tal-istrateġija tal-Grupp biex jiġġieled l-effetti tat-tibdil fil-klima. 

F’din l-edizzjoni, l-indiċi analizzaw l-progress li sar mill-Grupp fir-rigward tal-konsum tal-enerġija, emissjonijiet indiretti, l-għan tal-Grupp li jinkiseb Net Zero sal-2050, strateġija dwar il-klima u analiżi tax-xenarji tal-klima.

L-Indiċi CDP jużaw metodoloġija dettaljata u indipendenti biex jevalwaw l-kumpaniji, u jassenjaw punteġġ minn A sa D ibbażat fuq trasparenza, kuxjenza dwar il-problema, il-ġestjoni ta’ riskji ambjentali, użu tal-aħjar prattiki u għanjiet ambizzjużi.

Dawn l-indiċi għandhom l-ikbar database ambjentali firxa, u jintużaw minn investituri waqt deċiżjonijiet ibbażati fuq sostenibbiltà u ħidma lejn ekonomija nadifa.

“Ninsabu kuntenti ħafna li ninsabu minn ta’ quddiem f’din il-klassifika. Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima hija parti mill-objettivi tal-pjan tas-sostenibbiltà tagħna 2022-2024, li, fost objettivi oħra, għandu l-għan li jiżviluppa prodotti u servizzi bi kriterji sostenibbli u jissodisfa impenji dejjem aktar ambizzjużi. Dan jinkludi tnaqqis ta’ 50% fil-marka tal-karbonju tagħna sal-2030, li jkollna 90 % tal-portafoll tal-investiment bi kriterji ESG, li ma nassigurawx kumpaniji li għadhom jinvestu fl-użu tal-faħam, tal-gass u taż-żejt, u li ma jimpenjawx ruħhom għal pjan ta’ tranżizzjoni tal-enerġija,” qalet Mónica Zuleta, Kap tal-Grupp tas-Sostenibbiltà f’MAPFRE.

Il-Grupp MAPFRE jkompli javvanza lejn id-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija permezz ta’ investimenti u sottoskrizzjoni, bl-impenn pubbliku li ma jinvestix jew ma jiżgurax kumpaniji tal-faħam, tal-gass u taż-żejt li ma jimpenjawx ruħhom għal pjan ta’ tranżizzjoni tal-enerġija.

Barra minn hekk, il- Grupp ikompli jħaddan miżuri fl-operat tiegħu li jnaqqas l-impatt ambjentali, permezz ta’ tnaqqis fil-konsum elettroniku, l-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli bħall-enerġija solari, is-sostituzzjoni tal-flotta ta’ vetturi konvenzjonali tagħha b’vetturi hybrid jew elettriċi, u t-tnaqqis tal-ivvjaġġar għan-negozju u l-ivvjaġġar tal-impjegati lejn il-postijiet  tax-xogħol. 

Fl-2023, il-Grupp naqqas il-marka tal-karbonjuoperazzjonali globali tiegħu b’25 % meta mqabbel mal-2019, bis-saħħa tal-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u mobilità sostenibbli. Barra minn hekk, il-grupp naqqas din il-marka mill-investimenti tiegħu b’35% meta mqabbel mal-istess sena.  

Ekonomija

Sport