Saturday, May 25, 2024

Missier jiftaħ kawża kontra l-BP għal mewt ta’ ibnu

Aqra wkoll

Missier beda proċeduri legali kontra l-kumpaanija ġgant taż-żejt tar-Renju Unit British Petroleum (BP) dwar il-mewt ta’ ibnu ta’ 21 sena. Il-missier qed jallega li l-ħruq tal-gass f’qasam taż-żejt immexxi minn BP fl-Iraq ikkawża l-lewkimja u allura l-mewt ta’ ibnu Ali.

Investigazzjoni mill-BBC fl-2022 sabet li r-raħal fejn kien jgħix Ali, li jinsab fl-għalqa, kellu livelli għoljin ta’ sustanzi magħrufa li ġejjin mill-‘flaring’ li jniġġsu u li jikkawżaw il-kanċer. Flaring tal-gass huwa l-ħruq tal-gass rilaxxat fl-estrazzjoni taż-żejt; huwa perikoluż għas-saħħa tal-bniedem peress li l-gass jista’ jkun fih taħlita ta’ kimiċi bħall-benżin li hu ta’ ħsara u jikkawżaw il-kanċer.

Dan il-każ huwa maħsub li hu l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu fejn individwu fetaħ kawża kontra kumpanija ewlenija taż-żejt fuq il-prattiki tal-flaring tagħha.

Il-kawża li fetaħ Hussein Julood, missier iż-żagħżugħ, li xxandret mill-BBC News, tallega li l-lewkimja ta’ ibnu Ali u l-mewt sussegwenti kienet ikkawżata minn “emissjonijiet tossiċi mill-qasam taż-żejt ta’ Rumaila”, li BP huwa parzjalment responsabbli bħala l-kuntrattur ewlieni.

Julood qed ifittex kumpens għall-ispiża tat-trattament mediku ta’ ibnu, inkluż kimoterapija li ngħata barra minn pajjiżu u trapjanti tal-mudullun li sarlu, spejjeż tal-funeral kif ukoll “telfa morali” ta’ ibnu.

F’kumment li għamel ma’ BBC News, Julood qal li jittama li leħnu jinstema’ u li BP tikkunsidra is-sitwazzjoni tiegħu. Qal li l-kawża għamilha mhux għalih innifsu biss imma wkoll għal dawk in-nies foqra li qed ibatu mit-tniġġis.

Wessen Jazrawi, sieħeb f’Hausfeld & Co, li qed tirrappreżenta lil Hussein Julood qal li dan huwa eżempju importanti ta’ litigazzjoni ambjentali li jitfittex kumpens għal emissjonijiet dannużi minn karbonju ewlieni. Kumpaniji kbar bħal BP ġeneralment iwettqu prattiki ambjentali ta’ ħsara b’impunità, partikolarment fejn dawn iseħħu fin-Nofsinhar Globali.

Il-qasam taż-żejt ta ‘Rumaila għandu l-ogħla livelli dokumentati ta’ flaring fid-dinja, skont analiżi taċ-ċifri tal-Bank Dinji.

Hussein Julood qal li wieħed mill-aktar għanijiet kruċjali tat-talba tiegħu kien li l-flaring regolari għandu jitwaqqaf f’Rumaila biex aktar familji ma jkomplux ibatu.

Ali kellu biss 15-il sena meta ġie djanjostikat bil-Lewkimja Limfoblastika Akuta u għadda minn sentejn ta’ kura li jinkludu korsijiet multipli ta’ kimoterapija, trapjant tal-mudullun u radjuterapija.

Fl-2021, kien ikkonfermat li kien kważi mfejjaq u kien eċċitat dwar il-futur tiegħu tant li fetaħ ħanut tat-telefon. Sena wara, instab li l-kanċer reġa feġġ. Missieru pprova b’mod iddisprat jiġbor fondi biex jibgħatu l-Indja għal trattament sperimentali. Madankollu, Ali miet fil-21 ta’ April tas-sena l-oħra qabel ma seta’ jagħmel il-vjaġġ.

Il-BBC kien wettaq l-ewwel monitoraġġ tat-tniġġis f’Rumaila u komunitajiet lokali oħra. Ir-riżultati indikaw livelli għoljin ta’ espożizzjoni għall-benżina u karċinoġeni oħra – sustanzi li jistgħu jżidu r-riskju tal-kanċer – u ssuġġerew li n-nies lokali kienu f’riskju għoli ta’ lewkimja bħala riżultat tal-flaring.

Il-gvern Iraqin huwa s-sid tal-qasam taż-żejt Rumaila iżda BP huwa l-kuntrattur ewlieni għat-tmexxija tas-sit mal-imsieħba PetroChina, f’konsorzju msejjaħ Rumaila Operating Organization (ROO).

L-istandards operattivi għal ROO – li BP huwa firmatarju wkoll, jiddikjaraw li dawk li huma affettwati minn livelli ta tniġġis li jaqbżu l-limiti nazzjonali huma legalment intitolati għal kumpens.

Sport