Wednesday, May 29, 2024

MPL: Id-dħul se jiżdied bi 800%

Aqra wkoll

Il-Malta Premier League 2024/25 mistenni jibda fis-17 ta’ Awwissu b’format ġdid u sponsorships ġodda hekk kif l-MPL għandu l-għan li jagħmel il-kompetizzjoni kompetittiva, attraenti u sostenibbli.

Iċ-chairman tal-Malta Premier League, Joseph Muscat, u ċ-chairman tal-Premier League Limited, Alan Abela, spjegaw fid-dettall il-format tal-kompetizzjoni li se tara clubs jilagħbu minimu ta’ 32 logħba, aktar mis-26 partita li t-team se jilgħab dan l-istaġun. Dan il-format se jinżamm għal minimu ta’ sentejn.

Dr Muscat saħaq li l-għanijiet tal-MPL kienu li jagħmlu l-kampjonat kompetittiv, attraenti u sostenibbli.

Rigward li l-kampjonat isir aktar kompetittiv, Dr Muscat qal li dan il-format se jipprovdi għal aktar konfronti ras imb’ras. Huwa sostna li l-clubs tal-Premier League vvutaw favur l-introduzzjoni ta’ play-offs, in-numru ta’ players barranin u l-introduzzjoni ta’ pot ta’ żvilupp taż-żgħażagħ li jħeġġeġ lit-timijiet jużaw aktar players lokali tal-Youths u t-tnaqqis fin-numru ta’ timijiet minn 14 għal 12.

Dr Muscat qal li l-MPL kellu l-għan li jagħmel il-kampjonat aktar attraenti. Huwa tenna li l-attendenza għal-logħbiet tal-Kampjonat Premier kienet waħda mill-ogħla prijoritajiet għalkemm jekk dan hux se jitjieb jew le fis-sentejn li ġejjin kienet xi ħaġa li għad trid tidher, anke meta titqies il-possibbiltà li team bħal Valletta jista’ jiġi relegat.

L-MPL qalet li fir-rigward tax-xandir tal-partiti tal-Kampjonat Premier, il-clubs se jkunu qed jagħmlu bidla fil-politika u Public Broadcasting Services, li magħhom l-MPL laħqu ftehim bħala Broadcasting Partner, se jingħataw il-possibbiltà li jxandru l-partiti kollha, u mhux tnejn biss kull weekend.

“Aħna nemmnu li aktar ma xxandar il-logħob, inizjalment ikun hemm tnaqqis fin-numru ta’ spettaturi imma eventwalment, aktar nies ikunu qed jaraw il-logħob u jieħdu interess u fuq medda medja ta’ żmien u  aktar nies ikunu mħeġġa jmorru l-ground. biex jaraw logħbiet,” qal Dr Muscat.

“Hemm udjenza tajba hekk kif numru kbir ta’ nies qed jaraw programmi tal-football fuq it-TV. Irridu nżidu dik l-udjenza fil-magħluq, nimpenjawha u nħeġġuha tattendi fil-grounds rispettivi fejn jintlagħab il-football lokali.”

Il-PBS se jkollu d-drittijiet sħaħ għat-trasmis­sjoni diretta iżda l-istazzjonijiet lokali l-oħra jirċievu l-punti ewlenin li jistgħu jxandru.

Dr Muscat żvela li l-MPL għażel li ma jirċivix is-somma ta’ €75,000 li l-PBS kien iħallas biex jieħu d-drittijiet tat-televiżjoni.

Huwa sostna li fl-aħħar mill-aħħar, is-sehem li kienu jirċievu l-clubs kien minimu u għalhekk il-PBS se jkun qed juża dan l-ammont biex itejjeb il-livell tal-produzzjoni tat-TV u joffri prodott aħjar.

Iċ-chairman tal-MPL żied jgħid li l-Malta Premier League daħal f’konsorzju ta’ 19-il kampjonat żgħir biex ibigħu drittijiet internazzjonali għal-logħob lokali. Qal li kull flus iġġenerat se jintużaw biex ikomplu jinvestu.

Fir-rigward tas-sostenibbiltà, Dr Muscat qal li l-MPL se jibda jiffoka fuq is-sostenibbiltà tal- kampjonat u eventwalment il-clubs isiru sostenibbli huma stess. Qal li għalissa, il-kampjonat qed jagħmel telf bil-Malta FA tonfoq aktar għall-Premier League mid-dħul li jiġġenera.

Huwa żvela li l-ewwel objettiv tal-MPL kien li l-kampjonat jagħmel qligħ fl-ewwel ħames snin. Madankollu, fl-ewwel sena, minħabba l-bidla fil-format, il-kampjonat ġibed numru ta’ sponsors ġodda, fosthom title sponsor li se jiġi żvelat fil-ġimgħat li ġejjin. Id-dħul tal-kampjonat se jiżdied bi 800% u għalhekk mill-ewwel sena, jiġi ġġene­rat profitt. Qal li dan ifisser li din l-istruttura ġdida se tiġġenera flus u eventwalment tkun tista’ tħallas dividendi lill-clubs.

Dr Muscat qal li l-Premier League ta’ Malta ftit kien qed jiġbed nies lejn l-Istadium Nazzjonali, u qal li l-logħbiet tat-team nazzjonali tar-rugby ta’ Malta kien punt ta’ referenza. Huwa kompla jgħid li l-MPL irid jiffoka fuq dan peress li kien diffiċli għall-Malta FA li tagħmel dan, meta wieħed iqis is-setturi differenti li jaħseb għalihom. Dr Muscat qal ukoll li l-MPL ħa numru ta’ riskji fosthom il-format u x-xandir tal-partiti – il-PBS jista’ jxandar il-partiti kollha.

Huwa qal li wara diskussjonijiet mal-PBS, ikun hemm bidla fil-mod kif jiġu ffilmjati l-partiti. Il-Premier League Limited eventwalment ikollu l-produzzjonijiet tiegħu stess, u jinċita l-kanali tal-media soċjali ta’ numru ta’ clubs li jipprovdu prodott eċċellenti. Ir-riskji kkalkulati li kien qed jieħu l-MPL jittamaw li jwasslu għal effett pożittiv fit-tul.

L-MPL attenda għal għadd ta’ fieri speċjalizzati bil-għan li jattira sponsor internazzjonali. Hemm ukoll ftehim ma’ sponsor sekondarju internaz­zjonali li jkun jinkludi wkoll it-team nazzjonali wara ftehim mal-Malta FA.

Iċ-chairman tal-MPL qal li l-irwol tiegħu u taċ-chairman tal-Premier League Limited – il-joint-venture bejn l-MFA u l-MPL – Alan Abela kien li jagħmel dan il-mudell ta’ negozju jaħdem iżda kien importanti li r-‘riċetta’ kellha tinbidel.

Il-format ġie ppreżentat lill-UEFA u skont Dr Muscat, li kellu l-appoġġ tal-European Leagues – l-Assoċjazzjoni tal-European Professional Football Leagues, il-UEFA wriet interess partikolari f’dan il-format ġdid hekk kif bħalissa hemm numru ta’ pajjiżi li qed jikkunsidraw li jibdlu l-kampjonat tagħhom … b’format bl-introduzzjoni tal-play-offs. Fil-fatt, iċ-chairman tal-MPL żied jgħid li xi kampjonati qed jikkunsidraw l-adoz­zjoni minn Malta ta’ dan il-format bħala test case.

Il-UEFA stess adottat formati ġodda għall-kompetizzjonijiet tal-clubs tagħha hekk kif skont Dr Muscat, kulħadd kien qed jipprova jagħmel esperimenti peress li l-formati tradizzjonali ma kinux divertenti biżżejjed minħabba li l-football kien qed jikkompeti ma’ sorsi oħra ta’ divertiment. Huwa qal li l-MPL iddeċieda li jieħu r-riskju.

Wara l-iskambju ta’ korrispondenza bejn il-Malta Premier League u l-UEFA, saret laqgħa mad-Deputat Segretarju Ġenerali tal-UEFA u uffiċjali mill-Kumitat tal-Kompetizzjonijiet.

Dr Muscat qal li l-format li kien sottomess oriġinarjament kellu jiġi aġġustat peress li per eżempju, il-UEFA kienet kontra l-proposta oriġinali li t-team li jpoġġi l-ewwel fl-Opening Round awtomatikament jassigura post fil-UEFA Conference League u għalhekk saret l-idea li tiġi introdotta l-Final Four.

Wara li spjega l-permutazzjonijiet possibbli ta’ dan il-format il-ġdid tal-Malta Premier League mill-istaġun 2024/25, Dr Muscat qal li wara kien imiss it-tħabbir tal-isponsor il-ġdid li se jkollu d-drittijiet li se jkun sponsor internazzjonali. Imbagħad il-marka ġdida għall-Malta Premier Lea­gue tiġi żvelata u mnedija uffiċjalment.

It-tlugħ għall-Ftuħ tal-Malta Premier League 2024/25 se jsir fit-3 ta’ Lulju u aktar milli jintuża t-tlugħ manwali kif kien il-każ s’issa, it-tlugħ se jsir permezz ta’ algoritmu li jippjana l-kalendarju li għandu jiggarantixxi li jkun hemm. Se jkunu partiti interessanti kull Match Day. Wara t-tmiem tal-Ewwel Round, isir tlugħ ieħor għat-Tieni Round.

Dr Muscat spjega li se jkun hemm numru ta’ programmi ta’ nofs il-ġimgħa u l-pjan hu li jkun hemm logħbiet kbar nhar ta’ Ġimgħa. Huwa sos­tna li filwaqt li l-MPL taħseb li kalendarju tal-football li jibda minn Frar sa Settembru, ikun ta’ benefiċċju għal-logħba lokali fir-rigward tat- timijiet li jieħdu sehem fil-football Ewropew iżda rrikonoxxa li dan jaffettwa l-kalendarju fil-kampjonati l-oħra u għalhekk l-MFA jkollha tibdel l-ekosistema kollha.

Dr Muscat tenna li dan ma kienx faċli peress li filwaqt li l-Kampjonat Premier huwa professjonali, l-Amateur Leagues mhumiex. Huwa żied jgħid li 32 ġranet ta’ logħob joqogħdu komdi fil-kalendarju attwali, meta wieħed iqis ukoll il-fatt li aktar milli jieqaf għal ġimagħtejn qabel tieqa internazzjonali, il-kampjonat se jieqaf għal ġimgħa u nofs b’Match Day milgħuba f’nofs il-ġimgħa.

Aktar kmieni din il-ġimgħa, clubs tal-Premier League approvaw il-kalendarju propost mill-Malta FA.

Sport