Thursday, June 13, 2024

Pagi u kundizzjonijiet aħjar għal madwar 2,000 ħaddiem ta’ ġid għall-komunità

Aqra wkoll

Madwar elfejn membru tal-Korp tal-Pulizija se jgawdu minn pagi u kundizzjonijiet aħjar permezz ta’ ftehim settorali ġdid li ġie ffirmat bejn il-Gvern u r-rappreżentanti tal-ħaddiema fil-Korp.

Meta fl-Akkademja għall-Korpi Dixxiplinarji ltaqa’ ma’ bosta uffiċjali u anki rekluti, li huma wkoll se jibdew igawdu minn dan il-ftehim, il-Prim Ministru Robert Abela sostna kif l-investiment fl-uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija huwa investiment dirett fil-ħaddiema li huma ta’ fejda, ta’ servizz u protagonisti fil-ġid komuni.

Il-ftehim iffirmat, fost oħrajn fil-preżenza tal-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri u s-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana, huwa xhieda tal-impenn tal-Gvern li jinvesti fir-riżorsa umana ta’ pilastru importanti fis-sigurtà ta’ pajjiżna, fosthom fil-qalba tal-komunitajiet Maltin u Għawdxin.

Il-ftehim settorali se jfisser żidiet fil-pagi u allowances fost benefiċċji oħra bħal progress iżjed mgħaġġel fl-iskali. Il-ftehim jirrikonoxxi wkoll li l-ħaddiema fil-Korp tal-Pulizija jiltaqgħu ma’ bosta xenarji imprevedibbli u għalhekk l-uffiċjali se jkunu koperti bi protezzjoni legali b’rabta ma’ ħidmiethom.

Waqt diskussjoni ma’ uffiċjali tal-Korp, il-Prim Ministru Robert Abela sema’ dwar ħidmet l-uffiċjali u l-importanza tat-taħriġ kontinwu filwaqt li huwa rrimarka li l-Gvern irid jibqa’ jagħti l-għodda permezz ta’ investiment kontinwu fil-Korp favur iż-żamma tal-ordni u l-ġid fil-komunità.

Ir-rappreżentanti tal-ħaddiema permezz taż-żewġ unions, jiġifieri l-Police Officers Union fi ħdan il-General Workers’ Union u l-Malta Police Union, laqgħu b’sodisfazzjon il-ftehim settorali li ġie ffirmat minnufih wara li ntemm dak preċedenti u rrimarkaw għad-djalogu u rispett li kien hemm fin-negozjar dwar il-ftehim il-ġdid.

Il-POU-GWU fissret il-ftehim bħala wieħed pożittiv għaliex jirrikonoxxi l-Korp tal-Pulizija bħala pilastru kruċjali favur iż-żamma tal-ordni u jibni fuq ta’ qablu billi jtejjeb il-pagi u l-kundizzjonijiet tal-uffiċjali kollha. Min-naħa tagħha, l-MPU qalet li dan hu ftehim li ċertament se jkun qiegħed isaħħaħ l-kundizzjonijiet preżenti u ta’ bażi soda għall-futur.

Ekonomija

Sport