Tuesday, May 28, 2024

Rikonoxxuta l-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali

Aqra wkoll

L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali twaqqfet b’legiziazzjoni sussidjarja fl-1994 bħala parti mill-Att għall-Gvern Lokai.

Minn żmien għal żmien il-funzjonijiet tagħha ġew aġġornati kollha maħsuba biex isservi aħjar Iill-Kunsilli Lokai u Reġjonai li tirrapreżenta.

L-Assocjazzjoni hija għodda importanti għall-govemanza u tmexxija trasparenti fuq livell lokali u reġjonaii.

11-pozizzjoni tagħha tesponiha għall-isfidi u r-reaitajiet li jiffaċċjaw il-kunsilli Iokai u l-lokaitajiet. Bis-saħħa ta’ hekk, hija għandha l-ahjar għarfien tal-bżonnijiet tal-komunitajiet u n-nies li jgħixu fihom.

L-Assoċċjazzjoni tassigura kollaborazzjoni, konsuitazzjoni u kordinament effettiv fil-livelli kollha tl-politika f’dak kollu li jaffetwa t-tħaddim tad-demokrazija u l-parteċipazzjoni attiva tar-residenti.

Sport