Tuesday, April 16, 2024

Statwi u vari mill-isbaħ madwar Malta jfakkru Jum il-Ġimgħa l-Kbira

Aqra wkoll

F’pajjiżna llum qed niċċelebraw Jum il-Ġimgħa l-Kbira, jum li fih infakkru l-passjoni u lmewt ta’ Ġesù. Dan il-jum liturġiku għall-Kattoliċi huwa jum ta’ importanza kbira u ħafna jerħulha jduru diversi lokalitajiet biex iżuru l-vari
tal-Ġimgħa l-Kbira. Statwi, artali u knejjes li meta tidħol fihom, barra li
tidħol fi spirtu reliġjuż qawwi, tara opri uniċi maħduma b’dedikazzjoni
minn artisti Maltin.

Bħal-għada Sibt il‑Għid, fit-8.00p.m., il-Knisja Kattolika tittella’ l‑Vġili Solenni tal‑Qawmien tal‑Mulej minn bejn l‑Imwiet. Din il-liturġija unika, imqassma fittberik tan‑nar; mixegħla tal‑blandun u Tħabbira tal‑Għid; Liturġija
tal‑Kelma; Liturġija tal‑Magħmudija; Liturġija tal‑Ewkaristija, issir
wara nżul ix‑xemx fi dħul il‑lejl li l‑qofol tagħha jintlaħaq fil‑mument
tal‑konsagrazzjoni, kif jiġri f’kull quddiesa, meta l‑ħobż u l‑inbid jinbidlu fil‑Ġisem u d‑Demm ta’ Kristu ħaj.

Flimkien maċ‑ċelebrazzjoni tal‑Ħamis filgħaxija u dik tal‑lum, għada jiġifieri Sibt il-Għid hu l‑qofol tas‑sena liturġika għax fiha l‑Knisja tgħix mill‑ġdid il‑ġrajja tas‑salvazzjoni, mhux b’nostalġija jew b’tifkira ta’ dak li ġara elfejn sena ilu,
imma għax għadha sseħħ sal‑­lum.

Dan hu l‑akbar u l‑aqwa lejl tas‑Sena Liturġika u fil‑ħajja tal‑Knisja fejn jixxandar il‑qawmien mill‑mewt tal‑Mulej. Pitgħada, il-Ħadd il‑Għid, il-Knisja Kattolika tiċċelebra L‑Għid tal‑Qawmien tal‑Mulej mill‑Imwiet. Filgħodu, b’mod partikolari
waqt il-quddiesa, il‑Knisja tiċċelebra l‑Għid il‑Kbir tal‑Mulej bħala Knisja li tfakkar it‑twelid mill‑ġdid tal‑bniedem għall‑ħajja ta’ dejjem, bit‑tisħib ta’ dawk li jemmnu, fil‑qawmien ta’ Kristu mill‑mewt.

Matul din il‑ġurnata l‑Knisja tgħix il‑ferħ u l‑emozzjonijiet l‑oħra li d‑dixxipli għexu wara l‑qawmien ta’ Ġesù mill‑imwiet.

Ekonomija

ĦALLI RISPOSTA

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok iktebismek hawn

Sport