Sunday, April 21, 2024

“Tul dawn l-aħħar sentejn għallimtna kif inkunu super-eroj tagħna stess”

Nirayl Grech
Nirayl Grech
Ġurnalista

Aqra wkoll

“Tul dawn is-sentejn tgħallimna kif inkunu kapaċi niġġieldu kull ostaklu u kull inkwiet. Tgħallimna wkoll li għandna nibqgħu b’saħħitna speċjalment fl-aktar diffiċli ta’ drabi. Int għallimtna kif inkunu s-Supereroj tagħna stess”. 

Dan kien il-messaġġ li wasslet l-iskola ta’ Santa Monica f’Birkirkara, li fiha kienet tattendi l-istudenta Julia Chetcuti.

Sħabha tal-klassi libsu flokkijiet b’diversi lwien u ddedikaw diska apposta għaliha, bil-lirika ta’ imħabba u rispett, bħalma l-Julia dejjem uriet lejn kulħadd.

Sport