Wednesday, May 18, 2022

KATEGORIJA

Umanità

“Mur għidlek li l-aħħar programm tiegħek kellu jkun jkun is-Sibt li għadda”

Tħabbret il-mewt tal-preżentatur u attur Leslie Gladwish. Huwa għamel żmien jippreżenta fuq stazzjonijiet tar-radju lokali. Huwa kien jispeċjalizza l-aktar fil-qasam tal-mużika Country u ppreżenta l-aħħar...

Jiċċelebraw il-50 sena żwieġ b’donazzjoni ta’ €2,500 lil Puttinu

F’dawn l-aħħar ftit snin issaħħet id-drawwa li minflok jingħataw rigali f’għeluq snin xi ħadd jew minflok ma jingħataw suvenirs fit-tiġijiet, tinġabar donazzjoni li mbagħad...

“Qisni qed ngħix f’ħolma… inħobbok għal dejjem ma”

“Lanqas irrid nemmen qisni qiegħed ngħix f’ħolma. Qiegħed inħossni tlift lili nnifsi. Strieħ fis-sliem ma inħobbok għal dejjem”. Iddikjara dan l-attur lokali Jean Pierre...

“Illum qiegħed magħna fuq ir-ritratt imma f’qalbna tibqa’ għal dejjem”

“Illum qiegħed magħna fuq ir-ritratt imma f’qalbna tibqa’ għal dejjem”. Din kienet ir-reazzjoni ta’ bosta Xlukkajri li dagħlodu poġġew ritratt ta’ Joseph Ellul fuq...

“Għażiż tiegħi t-Tnejn niġu nagħtuk l-aħħar tislima kif jixraqlek”

“Għażiż tiegħi nhar it-Tnejn niġu nagħtuk l-aħħar tislima kif jixraqlek”. Iddikjarat dan il-maħbuba ta’ Joseph Ellul; ir-raġel li t-Tlieta li għadda kien involut f’inċident...

“Konna għadna kemm naqtgħu minn ma’ xulxin… imħabbti lejk mhux se tintemm”

Fl-aħħar sigħat fuq il-mezzi soċjali ma naqsux l-għadd kbir ta’ persuni li sellmu l-memorja ta’ Joseph Ellul, il-ħaddiem ta’ 38 sena li sfortunatament miet...

Jiġbru aktar minn €65,000 wara għawma ta’ 24 siegħa b’risq tewmin b’marda rari u l-Victory Kitchen

Rafel Sammut u Andrew Arrigo, il-fundaturi tal-Victory Kitchen, temmew għawma ta’ 24 siegħa b’risq tewmin b’marda rari u l-Victory Kitchen. Matul dan il-ħin huma rnexxielhom...

Telefonata mingħand id-DJ Martin Garrix timla l-qalb taċ-ċkejken Henry

It-tifel Malti li qiegħed jiġġieled kundizzjoni fil-Pulmun irċieva telefonata li qatt ma kien jobsor waqt li kien qiegħed jirkupra fl-Isptar. Wara ġurnata ta’ trattamenti, iċ-ċkejken...

Tifel ta’ 8 snin joħroġ bl-idea li jiġri 5km biex jiġbor fondi għal ALS Malta

Kruiven, tifel ta’ tmien snin ħareġ bl-idea li jiġri ħames kilometri, mill-Imdina sa San Anton, bil-għan li jinġabru fondi li se jkunu qed imorru...

“Il-Mulej qatgħalna fjura​ fost blanzuni l-aktar sbieħ”

“Il-Mulej qatgħalna fjura​ fost blanzuni l-aktar sbieħ”. Hekk bdiet biex tiddeskrivi lil Charlize, Rose Bugeja fil-poeżija tagħha. Rose hija infermiera li taħdem fis-sezzjoni tar-Rainbow...

“Kif nistgħu ninsew dak il-wiċċ gustuż u l-ħlewwa ta’ karattru?… Itlob għalina mill-ġenna”

Bosta kienu dawk il-persuni li fl-aħħar sigħat sellmu l-memorja ta’ Charlize Agius, tfajla li Puttinu Cares kienu ddeskrivewha bħala tfajla li tferraħhom u li...

“Ma nistgħux nibqgħu nweġġgħu bil-‘body shaming’… Ma tafux minn xix ikun għaddej bniedem”

Kemm-il darba minħabba ħaġa jew oħra l-apparenza tagħna tinbidel. Jaf persuna tkun għaddejja minn perjodu diffiċli u ftit li xejn ikollha ħsibijiet fuq l-apparenza....

Studenti mill-Kulleġġ San Ġorġ Preca ħejjew sorpriża għall-pulizija

Grupp ta’ studenti mill-Kulleġġ San Ġorġ Preca, ħejjew sorpriża ħelwa għall-uffiċjali tal-pulizija tal-għassa tal-Ħamrun. Huma kitbu messaġġi bi kliem pożittiv u preżentawhom lill-pulizija flimkien...

“Grazzi Ma u Pa… komplu ħarsuna minn hemm fuq!”

"Ġimagħtejn wara l-agħar aħbar li stajt nirċievi... illum raġuni KBIRA biex nitbissem", iddikjara dan Emil Calleja Bayliss hekk kif biss ftit jiem wara l-mewt...

Operazzjoni ‘mirakoluża’ issalva l-ħajja ta’ tifla b’kundizzjoni rari f’qalbha

Tifla ċkejkna ġiet iddijanjostikata b'kundizzjoni rari f’qalbha li minħabba f’hekk għandha toqob f'qalbha li jistgħu jkunu fatali, iżda t-tobba reġgħu bħal donnu tawha l-ħajja...