Tuesday, January 18, 2022

KATEGORIJA

Umanità

“It-tbatija u l-uġigħ bidlu lil Jake minn tifel ta’ seba’ snin għal eżempju għalina lkoll”

Jake kien tifel li, minkejja li kien għad kellu biss seba' snin, laħaq livell ta’ maturità li ħafna ma jirnexxielhomx jilħqu. Hekk iddeskrivieh il-qassis hekk...

Il-ħidma ta’ Pierre Pizzuto se tibqa’ mfakkra anke wara mewtu

Aktar kmieni waranofsinhar fil-Knisja Parrokjali tal-Mosta ngħata l-aħħar tislima Pierre Pizzuto; Sid u Direttur Maniġerjali ta’ kumpanija li timporta l-ġugarelli. Pizzuto miet fl-aħħar sigħat...

Isellmu l-memorja taċ-ċkejken Jake li kien iqum filgħodu anke jekk ma jiflaħx biex iqassam il-ħelu lil kulħadd

“Jake għallimna kif tkun umli, kif ma tieqafx tiġġieled quddiem tbatija kbira, kif tqum kull filgħodu ħerqan biex tgħix, kif tqassam dak kollu li...

Jaqtgħu x-xewqa ta’ anzjan marid b’marda terminali b’kunċert quddiem id-dar tiegħu

Dak li seħħ riċentament żgur u mhux forsi se jibqa’ f’qalb ta’ ħafna nies, b’mod speċjali fil-qalb ta’ anzjan ta’ 93 sena li huwa...

“Nemmen li int kont dejjem miegħi sakemm erġajt ftaħt għajnejja”

Issellem il-memorja ta' Ismael Grima wara ġimgħat tingħata l-kura “Għadni ma nistax nemmen xi ġralna, nemmen biss li int kont dejjem miegħi sakemm erġajt ftaħt...

Ħalliena il-Vallettan li tant ħabb lill-Valletta

Il-pandemija ma waqqfitux milli jkompli bl-artikli riċerkati tiegħu dwar il-Belt Valletta Lil Victor Scerri nafu għal dawn l-aħħar 27 sena kemm fl-uffiċini ta’ L-ORIZZONT u...

Infezzjoni li ħallietu b’diżabilità ma waqqfitux milli jilħaq l-ambizzjoni tiegħu

Kellu biss 15-il sena meta tfaċċatlu infezzjoni f’moħħu li ħallietu b’diżabilità. Minkejja din it-trawma, huwa qatt ma qata’ qalbu tant li llum qed imexxi...

Marad bil-leukemia ta’ ħames snin…tfajjel ta’ 8 snin fl-Amerka issa ħieles mill-kanċer

Tfajjel ta’ tmien snin minn Cicero, fl-Amerka, se jkollu ħafna x’jiċċelebra dan l-istaġun ta’ vaganzi hekk kif ingħata l-aħbar tant mistennija li huwa ħieles...

“Il-ferħ f’wiċċhom kien evidenti”… Jiltaqa’ mal-infermiera li ħadu ħsiebu fl-ITU meta marad bil-Covid-19

L-attur Mario Micallef qasam ritratt u messaġġ sabiħ ferm hekk kif, waqt vista ta’ rutina f’Mater Dei, iltaqa’ ma uħud mill-infermiera li ħadu ħsiebu...

“Ħsibt li forsi dawk kienu l-aħħar nifsijiet li se nieħu…” – vittma tal-vjolenza domestika

Ninsabu fil-bidu tal-kampanja annwali “16-il Jum ta’ Attiviżmu Kontra l-Vjolenza Abbażi tal-Ġeneru”, parti minn ħidma internazzjonali li tibda fil-25 ta’ Novembru, il-Jum Internazzjonali għall-Eliminazzjoni...

“Irnexxieli nagħmilha minkejja l-baħar qawwi”

Tifel ta’ 10 snin jaqsam il-fliegu bl-għawm biex iqajjem kuxjenza dwar il-bżonn li ma jintremiex plastik fil-baħar F’eku ta’ dak li għamel l-għawwiem ewlieni Malti...

L-uffiċjal li ma baqa’ jara xejn ħlief li jsalva lil dawk f’diffikultà

Ritratt li ttieħed matul il-ġurnata tal-bieraħ qabad parti minn waħda mill-operazzjoni ta’ salvataġġ li membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kellhom jagħmlu wara li persuni sabu...

F’maltempata Pulizija jgħin tfajjel jasal l-isptar biex jirċievi l-kura għal-leukemia

Fost id-diversi dipartimenti li dalgħodu għenu tassew minħabba l-maltemp li ħakem il-gżejjer tagħna, Pulizija kien fundamentali biex tfajjel jasal l-isptar u jkun jista' jirċievi...

“Ma tgħaddix ġurnata li ma nsemmikx”… tmien snin mill-mewt ta’ Igor Scicluna

Għaddew tmien snin mindu ngħatat l-aħbar li sfortunatament it-tfajjel Igor Scicluna miet ħabta u sabta fl-età ta’ 15-il sena. Tmien snin fejn ommhu tistqar...

“Sena mill-aħħar ħarsa u mill-aħħar kelma”

“Għaddiet sena! Sena mill-aħħar ħarsa u mill-aħħar kelma. Ma nistax insellimlek jekk mhux bil-kelma li int b'tant għożża wżajt. Ma nistax ninsa l-kelma li...