Friday, April 12, 2024

Wara ħames xhur ta’ gwerra…. il-Palestinjani f’Gaża qed ibatu l-ġuħ

Aqra wkoll

Wara l-avvenimenti li ġraw f’al-Rashid f’Gaża, li fihom aktar minn 100 persuna ġew irrappurtati li nqatlu waqt attakk Iżraeljan mill-ajru fuq konvoj tal-għajnuna, il-komunità internazzjonali tinsab taħt pressjoni biex tindirizza l-kriżi dejjem tikber tal-ġuħ fit-territorju tal-Gaża. 

U issa – hekk kif il-gwerra daħlet fil-ħames xahar tagħha, il-mewt ta’ ħafna Palestinjani mhux qed tkun mill-bombi u l-aggressjoni Iżraelita biss imma wkoll mill-ġuħ li qed ibatu dawk li jgħixu fl-Istrixxa ta’ Gaża.

Waqt l-attakk f’al Rashid, ir-refuġjati kienu hemm għax kienu ddisprati biex jitimgħu lill-familji tagħhom. Mietu bil-balal għax kienu fil-kju sempliċiment għax riedu jieklu biex jgħixu. 

Ħamsa u tmenin fil-mija tal-popolazzjoni ta’ Gaża issa hija spostata. Il-gwerra żarmat l-attività ekonomika normali kollha u l-provvisti tal-ikel. Il-provvisti tal-ilma u tal-elettriku huma mfixkla. L-isptarijiet jissieltu mingħajr mediċina jew mingħajr tobba adegwata.

Mill-bidu nett il-komunità internazzjonali, espressament f’dikjarazzjonijiet pubbliċi, qieset lill-Iżrael bħala li għandu r-responsabbiltà primarja li jiżgura li l-għajnuna tkun tista’ tasal u tingħata b’mod sikur.

Iżda, wara xhur ta’ gwerra m’hemm l-ebda ħjiel ta’ dak li n-Nazzjonijiet Uniti jsejħu bħala “ambjent abilitanti” li fih jistgħu jitwasslu volumi kbar ta’ għajnuna lil dawk li għandhom bżonnha.

Il-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU adotta r-Riżoluzzjoni 2720 li ssejjaħ “il-partijiet fil-kunflitt biex jippermettu, jiffaċilitaw u jippermettu t-twassil immedjat, sikur u mingħajr xkiel ta’ assistenza umanitarja direttament lil ċivili Palestinjani. 

Fis-26 ta’ Jannar, il-Qorti Internazzjonali tal-Ġstizzja (ICJ) talbet lill-Iżrael jieħu miżuri immedjati u effettivi biex jippermetti l-forniment ta’ servizzi bażiċi meħtieġa b’mod urġenti u assistenza umanitarja.

Sad-9 ta’ Frar, id-direttur tal-Aġenzija tan-NU għall-Għajnuna u l-Benessri (UNRWA) Phillipe Lazzarini kien qed jakkuża lill-Iżrael li imblokka l-ikel għal 1.1 miljun Palestinjan f’Gaża.

Skont in-NU, 500 trakk ta’ għajnuna huma meħtieġa kuljum. Qabel, il-medja ta’ kuljum kienet ta’ 90  trakk. L-għajnuna li twaddbet bil-paraxut fl-aħħar jiem hija hija wkoll simbolu tal-falliment tal-isforz tal-għajnuna.

Hemm toroq li jwasslu għal Gaża mill-Iżrael u l-Eġittu li tulhom trakkijiet li jġorru ammonti kbar ta’ għajnuna jistgħu jivvjaġġaw kieku dawk it-toroq kienu sikuri. Il-gwerra kontinwa, u l-kundizzjonijiet kaotiċi li tnisslu, ifissru li ħafna sewwieqa tat-trakkijiet mhux se jissugraw ħajjithom.

Il-forza tal-pulizija mmexxija mill-Ħamas f’Gaza mhix lesta li teskorta konvojs tal-għajnuna minħabba li l-membri tagħha jibżgħu li jintlaqtu minn sparar mill-Iżraeljani.

Iżrael jgħid li qed jiffaċilita l-kunsinna tal-għajnuna u li, pereżempju, kien hemm tliet kunsinni skortati fl-iljieli qabel it-traġedja ta’ al-Rashid. Iżrael tefa’ t-tort fuq in-NU u qal li l-għajnuna hija f’munzelli ġewwa l-fruntiera tat-Tramuntana u n-NU ma qassmitx il-provvisti.

Il-Ministru tad-Difiża Iżraeljan Yoav Gallant qal li l-IDF mhux se tibqa’ tittratta mal-aġenzija UNRWA. Qal li din tilfet il-leġittimità tagħha u ma tistax tiffunzjona aktar bħala korp tan-NU.

Iżda l-evidenza minn ħafna nies ċivili f’Gaża hija li qed jgħixu f’biża’ kbir u kostanti ta’ mewta vjolenti jew bil-ġuħ.

Ekonomija

Sport