Friday, July 19, 2024

Abbuża tifel sesswalment u qallu “itlob l-Alla jaħfirlek dnubietek”

Eks Kardinall se jkun akkużat kriminalment

Aqra wkoll

Id-djoċesi ta’ Massachusetts tinsab ixxukkjata hekk kif fi ftit jiem oħra l-eks Kardinal Kattoliku Theodore McCarrick se jkun qed jiffaċċja akkużi kriminali għal allegati abbużi sesswali.

Dan l-eks Kardinal hu l-għola membru fil-Knisja Kattolika fl-Istati Uniti li se jkunu akkużat kiminalment għal abbużi sesswali.  L-allegazzjoniiet jinvolvu tifel ta’ 12-il sena. L-allegat abbuż qed jingħad li seħħ fis-sena 1986. 

Dan mhux l-uniku allegat każ ta’ abbuż sesswali i qed isir fil-konfront ta’ McCarrick u dan għax hemm allegazzjonijiet oħra fosthom abbuż fuq tifel ta’ 14-il sena u abbuż fuq tifel ta’ 16-il sena bil-każ imur lura għas-sena 1974.

Qed ikun ittamat li meta jibda jinstema’ l-każ jista’ jkun hemm aktar persuni li jersqu u jirrapportaw allegazzjonijiet oħra fuq membri tal-kleru.

McCarrick li llum għandu 91 sena, hu mistenni li jidher quddiem il-qorti ta’ Massachusetts fit-3 ta’ Settembru. 

McCarrick ilu fl-aħbarijiet għal dawn l-aħħar tlett snin u dan meta fis-sena 2018, l-Arċidjoċesi ta’ New York kienet ħabbret li kien hemm allegazzjonijiet ta’ abbużi sesswali kontra McCarrick u li kienu jmoru lura għal 50 sena. L-Arċidjoċesi iddeskriviet l-allegazzjonijiet bħala ‘kredibbli u sostanzjati’.

Inħarġu aktar alllegazzjonijiet fosthom fastidju lil seminaristi u dan kien wassall biex McCarrick kein irriżenja mill-Kulleġġ tal-Kardinali f’Lulju tas-sena 2018.  Il-Papa Franġisku kien taħ sentenza għal għomru ta’ penitenza u talb. Hu iżda qatt ma kien akkużat kriminalment fuq dawn l-abbużi.

McCarrick kien sar Arċisqof ta’ Newark f’Lulju tas-sena 1986.  Hu kien serva fi New Jersey bħala Isqof ta’ Metuchen sas-sena 1981.

Waħda mill-allegazzjonijiet li ħarġu kontra McCarrick fl-aħħar jiem hemm dik li hu kien abbuż ssesswallment minn tifel ta’ tifel ta’ 16-ill sean waqt it-tieġ ta’ ħuħ li kien qed isir f’Wellesley College.  Wara li seħħ l-allegat abbuż, McCarrick qal lill-vittma biex jitlob lil Alla “ħallli jaħfirlek dnubietek’.

Ekonomija

Sport