Thursday, January 27, 2022

Anzjan jeħel tliet xhur ħabs talli mess sider tfajla

Brian Gatt
Ġurnalist

Aqra wkoll

Taljan ta’ 77 sena li kien ikkundannat sitt xhur ħabs talli mess sider tfajla Ungeriża kellu l-piena mnaqqsa għal tliet xhur minħabba l-istat fraġli ta’ saħħtu.

Carmelo Curcuruto kien mixli li kellu x’jaqsam sesswalment ma’ minorenni ta’ 15-il sena, li ikkorrompiha, li żammha kontra l-volontà tagħha u li wettaq attentat vjolenti fuq il-pudur tagħha.

Mill-provi li tressqu irriżulta li t-tfajla kienet sejra d-dar t’oħtha meta ltaqgħet mal-anzjan fi triq f’San Pawl il-Baħar fejn joqgħodu it-tnejn li huma.

Huwa beda jgħidilha “bellissima” (sabiħa), qabadha minn idha u ġibidha lejn id-dar tiegħu fejn beda jbusha u messilha sidirha qabel telqet.

Il-Pulizija kienet infurmata b’dak li ġara u interrogatu fejn l-anzjan sostna li hija qaltlu li kellha 20 sena u li meta biesha kompliet miegħu.

Fl-istqarrijiet li ta lill-Pulizija ikkonferma li messilha sidirha u anke qal li talabha tiżżewġu waqt li nsista li ma setax kellu x’jaqsam magħha għax għandu l-‘catherer’ u jekk jinqala jmut.

Curcuruto nstab ħati biss tal-attentat vjolenti fuq il-pudur u kien ikkundannat sitt xhur ħabs madankollu appella.

L-Imħallef Consuelo Scerri Herrera, li semgħet l-appell, irrimarkat li bħala fatt huwa bies lit-tfajla fuq wiċċa u għonqha u messilha sidirha u għalkemm allega li qaltlu li kellha 20 sena dan ma kienx jiġġustifika l-għemil tiegħu.

Waqt li għalhekk ikkonfermat il-ħtija għaddiet biex tara x’piena kellu jingħata fejn ikkunsidrat li huwa marid u “jinsab fi stat fraġli ħafna ta’ saħħa”. Kien għalhekk li naqqsitlu l-piena għal erba’ xhur.

Il-prosekuzzjoni f’dan il-każ tmexxiet mill-Ispetturi Paula Ciantar u Godwin Scerri li investigaw il-każ.

Sport