Thursday, June 13, 2024

Bħal kull atleta, noħlom li nipparteċipa fl-Olimpjadi – Beppe Grillo

Aqra wkoll

Minn Cristian Muscat

Kif għażilt l-atletika fost minjiera ta’ sports ieħor? 

Bdejt fil-futbol u l-idea ta’ team sport ma kinitx għalija. Il-kowċ tal-futbol tiegħi dejjem qalli li kont veloċi ħafna u minn hemm ’il quddiem, bdejt nipprattika l-atletika.

Ta’ kemm bdejt tipprattika l-atletika?

Bdejt l-atletika ta’ madwar 15-il sena imma ħadt pawża ta’ sena meħtieġa madwar iż-żmien tal-A-levels tiegħi.

X’ħeġġek l-iktar biex tibda tipprattika dan l-isport?

Kif għidt qabel, bdejt transizzjoni mill-futbol. Dejjem ħassejt il-ħtieġa li kien importanti li nkompli nagħmel sport, għalhekk mort fuq l-atletika.

Min kien dak il-persuna li ispirak biex tagħżel l-atletika?

Ma kienx hemm eżattament xi persuna partikolari li ispiratni biex nibda, madankollu, illum il-ġurnata hemm ħafna nies li nħares lejhom.

Liema unuri prinċipali irnexxielek tikseb fil-karriera tiegħek?

L-akbar valur li ksibt mill-isport huwa żgur id-dixxiplina, ħafna nies ma jifhmux tassew kemm hu diffiċli li jsir sport ta’ livell għoli, speċjalment li tkun adult żagħżugħ.

Liema kien l-aħjar riżultat tiegħesa issa?

L-aħjar ħin tiegħi s’issa żgur kien il-prestazzjoni tiegħi fil-Logħob tal-Balkani tas-Seniors 2024, fejn stajt mhux biss niġri ħin ta’ 10.23s, iżda wkoll nirbaħ l-ewwel midalja ta’ Malta f’dawn il-logħob (bronż).

Il-media tagħtikom bizzejed pubbliċità u exposure jew dan isir waqt kompetizzjonijiet importanti bhal mhuma l-Logħob tal-PajjiżżŻgħar?

Għalkemm aħna nirċievu exposure diċenti mill-media, nemmen li ammont sostanzjali tal-pubbliku mhux infurmat tajjeb dwar il-kisbiet u s-serjetà ta’ dawn il-kisbiet. Ukoll, huwa importanti li wieħed jinnota d-differenza estrema fl-interess fl-isport tagħna mill-media meta tqabbel mal-GSSE tas-sena l-oħra.

andek xi ħolma li tixtieq tikseb fl-atletika?

Bħal kull atleta, ovvjament noħlom li nipparteċipa fl-Olimpjadi, madankollu, nixtieq ukoll nimbotta l-konfini tagħna bħala nazzjon u mhux biss nieħu sehem f’dawn il-logħob… imma nkun ukoll kompetitur fost l-atleti l-oħra.

X‘sagrifiċċji / commitments jitlob l-isport li int tipprattikka?

Kull sport jeħtieġ ammont kbir ta’ sagrifiċċju mill-atleta. Madankollu, fl-esperjenza tiegħi, ħafna minn dawn is-sagrifiċċji huma relatati mal-ġestjoni li nlaħħaq ma’ affarijiet oħra f’ħajti (bħall-università, il-ħajja soċjali, eċċ…). Madankollu, hemm ukoll sagrifiċċju fil-mod kif ngħixu l-ħajja tagħna ta’ kuljum (mistrieħ, ikel, attivitajiet, eċċ…)

Għalkemm l-atleti li tikkompeti magħhom huma wkoll ħbieb tiegħek, ninsab persważ li jidħol ukoll ċertu sens ta’ kompetizzjoni fejn wieħed ikun irid jikseb ħin aħjar mill-ieħor. Il-kummenti tiegħek.

Fuq kollox, ma nistgħux ninsew li aħna ħbieb fuq kollox. Madankollu, huwa estremament importanti li tinstab kompetizzjoni tajba fuq livell nazzjonali peress li huwa essenzjali li tittejjeb.

X’kompetizzjonijiet prinċipali se tieħu sehem fihom fil-futur qrib?

Il-kompetizzjoni li jmiss għalija hija l-Kampjonati tal-Istati ż-Żgħar tal-Ewropa (CSSE), fejn jien u l-kowċ tiegħi qed infittxu li jkollna kompetizzjoni mill-aqwa.

Għaddi messaġġ lil dawk it-tfal u / jew żgħażagħ li qegħdin jaħsbuha bis-serjetà li jibdew jipprattikaw l-atletika.

Naħseb li l-aktar messaġġ importanti li nista’ nagħti lil kull żagħżugħ fl-isport huwa żgur li tgawdi l-ħin tiegħek titħarreġ u tikkompeti … biex ittaffi kwalunkwe stress jew pressjoni li ssir fuqek … ir-riżultati jiġu meta tkun f’post komdu u sigur!

Ekonomija

ĦALLI RISPOSTA

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok iktebismek hawn

Sport