Tuesday, May 28, 2024

Din il-persuna tinsab imfittxija mill-Pulizija

Aqra wkoll

Il-Pulizija tixtieq tavża lill-pubbliku li bħalissa qed jiġi mfittex dan ir-raġel b’rabta ma’ każ pendenti li hemm għaddej fil-Qorti.

Kull min għandu kwalunkwè tip ta’ informazzjoni dwar din il-persuna huwa ġentilment mitlub jagħmel kuntatt mal-Pulizija permezz ta’ messenger, jew iċempel, anke b’mod anonimu, fuq in-numri tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija 21 224001 / 119 jew fl-eqreb Għassa tal-Pulizija u jiġi kwotat in-numru 7/2024.

Sport