Friday, April 12, 2024

DISKORS TA’ MIBGĦEDA MHUX AĊĊETTABBLI

Aqra wkoll

L-idealiżmu tal-inti, huma, dik, dak, dawk u l-oħrajn huwa estrem.

L-AĦNA huwa dak li rridu nipprattikaw f’kuntest soċjali u rispettuż. 

Fis-soċjetà tagħna rridu nirrispettaw lil xulxin. Int minn fejn int, x’reliġjon tħaddan, f’sess inti, x’karnaġġjon għandek – inti tifforma parti mis-soċjetà inklussiva u ħanina, AĦNA.

AĦNA lkoll Maltin u Għawdxin. Aħna lkoll tal-istess Missier Ħallieq.

AĦNA rridu nġibu eżempju. Jeħtieġ illi nikkalkulaw l-għemil tagħna qabel ma’ nxerrdu dak li jiġi f’ħalqna, l-aktar meta aħna rridu nippritkaw il-paċi li għallimna Kristu Sidna.

Dak li ntqal fil-konfront tal-komunità LGBTIQ, u diskors ieħor li jiżra mibgħeda jew li jolqot is-sentimenti ta’ ħutna mhux aċċettabbli u lanqas loku fis-soċjetà tagħna.

Ekonomija

Sport