Friday, February 23, 2024

Ray Abela

FLIMKIEN, GĦAX MALTA L-EWWEL U QABEL KOLLOX

Qed ngħixu fi żmien bla preċedent. Żmien fejn pajjiżna kellu jiġġieled l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija COVID-19. Żmien fejn pajjiżna qed jintlaqat direttament u...

GĦALIEX IL-PL SE JIRBAĦ L-ELEZZJONI?

L-awtur Ingliż, Simon Sinek kien qal li tmexxija tajba ma tikkonċentrax fuq l-elezzjoni li jmiss imma fuq il-ġenerazzjoni li jmiss. Dan il-prinċipju huwa purament...

WASLET L-ELEZZJONI

Il-Ħadd li għadda, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar id-data tant mistennija tal-elezzjoni ġenerali. Tassew, fis-26 ta' Marzu, il-poplu Malti ser ikun qed jiddeċiedi d-destin...

XI ĦAĠA JRID ISIR… IMMA MA NAQBILX MAL-PJAN ORIĠINALI PROPOST TAL-MARINA F’MARSASKALA

F’dawn l-aħħar xhur fil-mixja politika tiegħi,  kelli l-opportunità li niltaqa’ ma' ħafna familji u kostitwenti ġewwa darhom, ħbieb ta’ tfuliti minn Wied il-Għajn, kif...

KANDIDAT ĠDID GHALIKOM l-ISKALIN

Minn dejjem Wied il-Għajn kien għal qalbi. Kien il-post fejn għixt parti importanti minn tfuliti, kien il-post fejn jien kbirt bħala individwu, bħala missier,...

L-INFRASTRUTTURA FIĊ-ĊENTRU TAL-POLITIKA TAL-GVERN

Ilkoll kemm aħna nintlaqtu b'mod dirett u anke indirett mill-qasam infrastrutturali ta' pajjiżna. Huwa wieħed mis-suġġetti li spiss ikun fil-qalba tad-diskussjoni politika f'pajjiżna. Huwa fil-qalba...

L-INNOVAZZJONI GĦAL MALTA TAL-LUM U TA’ GĦADA

Is-settur tar-riċerka għandu valur kbir u hu fost il-pilastri ewlenin li fuqu trid tinbena l-ekonomija Maltija. Is-setturi tar-riċerka u l-innovazzjoni jagħtu lill-pajjiżna l-opportunità tar-rinnovament...

SENTEJN TA’ DEĊIŻJONIJIET

Sentejn ilu Robert Abela ntgħażel mill-membri u d-delegati tal-Partit Laburista biex ikun il-Mexxej tal-Partit Laburista u eventwalment Prim Ministru ta’ Malta. Sentejn ilu beda vjaġġ...

DISKORS TA’ MIBGĦEDA MHUX AĊĊETTABBLI

L-idealiżmu tal-inti, huma, dik, dak, dawk u l-oħrajn huwa estrem. L-AĦNA huwa dak li rridu nipprattikaw f’kuntest soċjali u rispettuż.  Fis-soċjetà tagħna rridu nirrispettaw lil xulxin....

IL-FAMILJA; IL-QALB TAL-POLITIKA TIEGĦI

Kulħadd jitwieled f’familja, anke jekk huma diversi l-forom ta’ familji li jeżistu. Irrispettivament mill-forma, il-familja tibqa’ l-benniena tas-soċjetà tagħna. Huwa għalhekk li l-gvern qed...

IL-VIŻJONI TIEGĦI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

Iż-żgħażagħ huma s-sinsla ta' pajjiżna . Għandhom l-enerġija u l-ideat li jistgħu jmexxu dan il-pajjiż ‘il quddiem. U bħala protagonisti fit-tfassil tal-Malta tal-llum u ta' għada, iż-żgħażagħ...

XI JFISSER L-ANZJAN ATTIV GĦALIJA

B’persuna minn kull disgħa fid-dinja diġà għandha 60 sena jew aktar, u b’din iċ-ċifra mistennija titla’ għal persuna minn kull ħamsa sas-sena 2050, l-anzjanità...

IL-PERSUNI DIŻABBLI FIĊ-ĊENTRU TAL-POLITIKA TAL-GVERN

Lil hinn min-numri, nemmen li kull Budget għandu r-rwol ewlieni biex jagħti viżjoni, kagħti tama, u jara l-iżvilupp ta’ kull ċittadin speċjalment id-dgħajjef, il-batut,...

L-IMPORTANZA TAL-INVESTIMENT FIL-KAPITAL UMAN

Dejjem emmint li pajjiż jikseb żvilupp ekonomiku sostenibbli permezz investiment sostanzjali fl-edukazzjoni tal-kapital uman tiegħu. Dan huwa sentiment li dejjem sħaqt fuqu tul il-karriera imprenditorjali u...

L-EDUKAZZJONI HIJA Ċ-ĊAVETTA GĦAS-SUĊĊESS

Għadna kif immarkajna ġurnata oħra importanti fil-proġett 'The Guest Experience' li ġie varat fl-2018 bil-għan li nilħqu aktar ħaddiema u studenti fl-industrija tat-Turiżmu...

Latest news