Friday, April 12, 2024

Ray Abela

IŻ-ŻGĦAŻAGĦ MEXXEJJA

Iż-żgħażagħ huma wieħed mill-aktar elementi importanti fis-soċjetà tagħna u għax kif qal tajjeb riċentament il-Prim Ministru, Robert Abela, “iż-żgħażagħ mhumiex il-mexxejja ta’ għada iżda...

NIMBOTTA L-ISTINT U L-QALB SOĊJALI

F’dawn l-aħħar jiem kont impenjat f’żewġ inizjattivi flimkien mal-E.T Marie-Louise Coleiro Preca li żgur u mhux forsi m’għandix bżonn ta’ ebda introduzzjoni. Waqt żjara li...

NIEĦDU ĦSIEB L-ANZJANI TAGĦNA

L-anzjani huma komponent importanti mis-soċjetà Maltija speċjalment meta wieħed iżomm f'moħħu li filwaqt li l-popolazzjoni anzjana qiegħda dejjem tikber, hija fost il-gruppi l-aktar vulnerabbli f’Malta. Dan...

SENA TA’ VJAĠĠ POLITIKU

Minn età żgħira dejjem emmint fil-prinċipji xellugin li jħaddan il-Partit Laburista. Prinċipji li ġew imsejsa minn familti u wisq iktar miz-ziju tiegħi, Wistin Abela...

L-AMBJENT FIĊ-ĊENTRU TAL-BUDGET 2022

L-ambjent jikkontribwixxi bil-kbir għall-kwalità tal-ħajja li ngħixu u aktar ma jgħaddi ż-żmien qed ikompli jikber fl-importanza tiegħu. Dan huwa fatt li Gvern Laburista fehem...

IR-RUĦ SOĊJALI TAL-BUDGET 2022

It-Tnejn li għadda ġie ppreżentat il-budget għas-sena 2022. Budget bit-tema ta’ “Malta li rridu għal uliedna.” Budget b’saħħtu, Budget b’viżjoni ċara, Budget li jirrifletti...

L-EDUKAZZJONI BĦALA QAFAS GĦAL EKONOMIJA TA’ GĦADA

Dejjem emmint li ekonomija b'saħħitha kienet, għadha u tibqa’ kruċjali biex il-gvern ikun jista' jwitti l-Malta ta’ għada. Prinċipju li jimxi pari passu mal-politika...

IR-RUĦ SOĊJALI TAL-BAĠIT LI JMISS

Waqt il-laqgħa ta’ konsultazzjoni qabel il-budget 2022, nhar il-Erbgħa li għadda, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq il-premessa li fit-tfassil tal-baġit ‘ħadna deċiżjonijiet biex...

L-EDUKAZZJONI FIĊ-ĊENTRU TAL-BAĠIT 2022

L-ebda pajjiż ma jista' jikseb żvilupp ekonomiku sostenibbli mingħajr investiment sostanzjali fl-edukazzjoni u fil-kapital uman. Iż-żewġ komponenti, jimxu pari passu ma’ xulxin u t-tkabbir...

X’PAJJIZ NIXTIEQU NĦALLU LIL ULIEDNA?

It-tminn snin ta’ gvern Laburista kienu kkaraterizzati minn ħidma  biex nixprunaw l-ekonomija ta’ pajjiżna u nistimulaw lil min irid jaħdem u jikber filwaqt li...

GVERN B’RUĦ SOĊJALI

It-tmexxija ta’ pajjiżna tul dawn l-aħħar tmien snin kienet ikkaratterizzata minn Gvern Laburista għan-nies li dejjem saħaq fuq l-importanza ta’ soċjetà ġusta. Soċjetà li...

IL-PROĠETT TA’ MARSASKALA

Tmien snin ilu l-poplu Malti u Għawdxi tana mandat biex nagħmlu differenza f’ħajjet in-nies permezz ta’ viżjoni li tassew tiggarantixxi soċjetà inklussiva, li ġenwinament...

ILKOLL INDAQS

L-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni huma valuri ewlenin u drittijiet fundamentali f' pajjiżna. Ħafna sar tul dawn l-aħħar snin minn Gvern Laburista biex kull ċittadin iħossu...

Latest news