Sunday, April 21, 2024

Enfasi fuq l-isforzi tal-komunitajiet lokali fit-trawwim tar-reżiljenza u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini

Il-Ġimgħa Ewropea tad-Demokrazija Lokali

Aqra wkoll

Il-Laqgħa Annwali ta’ Koordinazzjoni tal-Ġimgħa Ewropea tad-Demokrazija Lokali (ELDW), li saret fis-27 ta’ Frar 2024 fi Strasburgu, fi Franza, ġabret flimkien rappreżentanti ta’ muniċipalitajiet u assoċjazzjonijiet ta’ awtoritajiet lokali mill-Bosnja u Ħerzegovina, il-Greċja, l-Italja, Malta, il-Portugall, it-Turkija u l-Ukrajna. li ħadu sehem attiv f’din l-inizjattiva tal-Kungress fis-sena li għaddiet.

Malta kienet rappreżentata mill-President tal-Assoċċazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava u s-Seġretarja Eżekuttiva tal-istess Assoċċazzjoni Lianne Cassar.

Fil-ftuħ tal-laqgħa, is-Segretarju Ġenerali tal-Kungress Mathieu Mori rringrazzja lill-parteċipanti għall-impenn sod tagħhom għad-demokrazija lokali minkejja l-bosta sfidi li ffaċċjaw, enfasizza b’mod partikolari l-parteċipazzjoni ta’ żewġ muniċipalitajiet Ukraini (Kyiv u Lviv). Huwa rrimarka li “l-awtoritajiet lokali b’mod konsistenti qed isibu ruħhom minn ta’ quddiem, itaffu l-impatt tal-kriżijiet filwaqt li jindirizzaw il-ħtiġijiet u l-aspettattivi taċ-ċittadini tagħhom, li jenfasizza l-importanza li jinbnew gvernijiet lokali reżiljenti li jkunu kapaċi jipprovdu risponsi sinifikanti, effiċjenti, inklużivi u sostenibbli. f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi”.

It-tema għall-edizzjoni tal-Ġimgħa Ewropea tad-Demokrazija Lokali (ELDW) 2023-2024 hija “Komunitajiet lokali: it-tqegħid tar-reżiljenza demokratika fuq quddiem”. Il-parteċipanti ppreżentaw l-aħjar prattiki tagħhom u firxa ta’ attivitajiet relatati, inklużi avvenimenti edukattivi interattivi, baġitjar parteċipattiv, pjattaformi ta’ konsultazzjoni. u stħarriġ, kif ukoll laqgħat bejn sindki u ċittadini żgħażagħ mill-komunitajiet tagħhom, fost oħrajn.

Fi tmiem il-laqgħa, iċ-ċertifikat ta’ “Imsieħeb tal-Ġimgħa Ewropea tad-Demokrazija Lokali 2023” ingħata lil 14-il muniċipalità u assoċjazzjoni bħala rikonoxximent tal-impenn tagħhom lejn l-ELDW u tal-ħidma tagħhom għall-promozzjoni tad-demokrazija lokali fl-2023.

Sport