Friday, August 12, 2022

Fl-2021 l-UE rċeviet 648,000 applikazzjoni għal ażil

Aqra wkoll

Fl-2021, l-Istati Membri tal-UE rċevew madwar 648,000 applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali. Is-Sirjani u l-Afgani kienu l-akbar żewġ gruppi ta’ applikanti b’117 000 u 102 000, rispettivament. 

Dan jirrappreżenta żieda ta’ 33% meta mqabbel ma’ sena qabel. 23,600 tal-applikazzjonijiet ġew ippreżentati minn tfal mhux akkumpanjati – żieda ta’ żewġ terzi meta mqabbla mal-2020. 

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil (EUAA) li l-bażi tagħha tinsab f’Malta, ippubblikat ir-rapport annwali tagħha dwar l-istat tal-ażil fl-Ewropa. 

Ir-rapport jeżamina kif l-avvenimenti fl-2021 u kmieni fl-2022, bħat-teħid lura tal-Afganistan mit-Taliban, il-kuntrabandu ta’ migranti sponsorjat mill-istat mill-Belarus u l-ewwel gwerra tal-art fl-Ewropa fi kważi 30 sena sawru r-reazzjoni tal-Ewropa għall-ħtiġijiet ta’ protezzjoni internazzjonali globali.

Il-linja ewlenija għar-Rapport annwali dwar l-Ażil 2022 tal-EUAA kienet l-iżviluppi ġeopolitiċi u operazzjonali li seħħew fl-2021 u kmieni fl-2022 li kellhom impatt dirett fuq il-protezzjoni internazzjonali fl-Ewropa u kif l-UE wieġbet għalihom. 

Fl-2021, ittieħdu 535,000 deċiżjoni inklużi 118,000 li jagħtu status ta’ refuġjat filwaqt li 64,000 kienu deċiżjonijiet li jipprovdu protezzjoni sussidjarja. Dan ir-riżultat juri rata ta’ rikonoxximent ta’ 34% fl-ewwel istanza għaż-żewġ status regolati mill-UE, għalkemm, jekk jiġu inklużi wkoll skemi ta’ protezzjoni nazzjonali, ir-rata tiżdied għal madwar 40%.

Ir-rapport jelenka wkoll it-tweġiba tal-Ministri tal-Intern tal-UE. għall-invażjoni tar-Russja tal-Ukrajna fi Frar tal-2022 u jsemmi d-deċiżjoni unanima li ħadu li jagħtu protezzjoni temporanja lil nies li jaħarbu mill-pajjiż. 

Sal-lum, kważi 6 miljun ruħ ħarbu minn pajjiżhom lejn l-UE, li minnhom aktar minn 3.4 miljun irreġistraw għal protezzjoni temporanja, skont l-aktar analiżi reċenti tal-EUAA. Barra minn hekk, l-UNHCR tirrapporta li kważi 2.6 miljun ruħ ivvjaġġaw lejn l-Ukrajna, għalkemm dawn ir-ritorni jistgħu jkunu temporanji.

Fl-2021, l-Istati Membri ħadu 114 300 deċiżjoni dwar talbiet skont ir-Regolamenti ta’ Dublin, bi Franza u l-Ġermanja jkunu l-aktar li rċevew tweġibiet għat-talbiet bħal dawn. Filwaqt li n-numru ta’ deċiżjonijiet jirrappreżentaw żieda meta mqabbel mal-2020, ir-rata ta’ aċċettazzjoni kompliet tonqos għar-raba sena konsekuttiva. 

Barra minn hekk, ir-restrizzjonijiet persistenti tal-COVID-19 fl-2021 fissru li twettqu b’mod effettiv biss madwar 13 500 trasferiment, li huwa konsistenti mal-2020.

Dawn l-istess restrizzjonijiet tal-COVID-19 wasslu wkoll lil xi Stati Membri biex jagħmlu diversi miżuri ta’ kontinwità tan-negozju relatati mal-ażil permanenti, bħal intervisti ta’ screening mill-bogħod u l-possibbiltà li jissottomettu dokumenti ta’ sostenn għal talbiet għall-ażil onlajn. 

Is-solidarjetà hija l-pedament tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil skont ir-Regolament ta’ Dublin, iżda l-implimentazzjoni tagħha għadha sporadika. Madankollu, kif juri l-progress tal-Ewropa fuq il-pjan ta’ 10 punti biex tirrispondi għall-kriżi tal-Ukrajna, meta jkun hemm bżonn, ir-rieda politika qiegħda hemm biex jinħoloq spazju Ewropew protettiv li fih l-Istati Membri jappoġġjaw lil xulxin.

Ekonomija
Delicious

Sport