Tuesday, June 25, 2024

Ipprovaw jinħbew ġewwa container fuq vapur tal-merkanzija lejn l-Italja

Brian Gatt
Brian Gatt
Ġurnalist

Aqra wkoll

Żewġt irġiel weħlu sentenza priġunerija wara li l-attentat tagħhom biex jaħirbu minn pajjiżna b’mod illegali sfaxxa fix-xejn.

Humja instabu mistoħbija ġewwa container tal-merkanzija, waqt li dan kien qiegħed jitqiegħed fuq vaapur tal-merkanzija li sejjer lejn l-Italja. L-Ispettur Lara Butters, mit-Taqsiima tal-Immigrazzjoni fi ħdan li-Korp tal-Pulizija, tennet li kien hawnhekk li ż-żewġt irġiel inqabdu mill-ħaddiema.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Natasha Galea Sciberras, ikkundannt liż-żewġt irġiel sentenza ta’ sitt xhur ħabs il-wieħed.

Ekonomija

Sport