Thursday, June 13, 2024

It-talent huwa ta’ għajnuna, iżda x-xogħol iebes huwa ferm aktar ta’ sodisfazzjon – Sean Wareing

Aqra wkoll

Minn Cristian Muscat

Kif bdiet l-imħabba tiegħek lejn l-għawm?

Jien dejjem trabbejt biex inħobb l-ilma, kont inħobb ħafna ngħum. Bdejt nitħarreġ minn età żgħira ħafna, iżda bdejt inħobb l-isport u nieħuh bis-serjetà meta kelli 13-il sena.

X’tikkummmenta fuq il-parteċipazzjoni tiegħek fl-aħħar edizzjoni tal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar, li saret proprju f’pajjiżna?

Il-preparazzjoni għal dan il-Logħob ħolqot ħafna pressjoni għalija kif ukoll għal għawwiema oħra. Immirajt li l-GSSE ikunu l-quċċata tal-karriera tiegħi.

Madankollu, l-esperjenza nnifisha hija waħda li nibqa’ niftakar u ħassejtha saħansitra aħjar li tesperjenza avveniment daqshekk kbir f’pajjiżi stess. Ibbażat fuq il-kompetizzjoni biss, nista’ bil-kumdità ngħid li nittama li nkompli nitħarreġ qatigħ u nipprova nerġa’ nkun magħżul biex nifforma parti mit-tim nazzjonali Malti għall-edizzjoni tal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar li jmiss!

Tiftakar liema kien l-ewwel unur prinċipali li rbaħt?

L-akbar kisba tiegħi f’dan l-isport kienet meta ntgħażilt biex ningħaqad mal-Iskwadra tat-Tim Nazzjonali Malti lura fl-2019.

Kif nafu l-għawm għandu ħafna tipi ta’ kompetizzjonijiet illi organizzati. Liema l-iktar waħda li int komdu tipparteċipa fiha?

Il-Laqgħa Internazzjonali tal-Għid, li ssir f’April.

Kellimni dawr il-kowċ li titħarreġ taħt il-gwida tiegħu, u dan kemm jghinek fil-karriera tiegħek fl-għawm.

Il-kowċ tiegħi huwa Delon Dannhauser. Huwa kowċ brillanti li għenni ħafna f’dawn l-aħħar snin billi ġabni lura għall-forma ewlenija tiegħi fl-għawm wara l-pandemija.

X’unuri ewlenin ksibt barra minn Malta?

L-akbar suċċess li kelli fil-karriera tiegħi barra minn Malta kien eżatt qabel ma bdiet il-pandemija, fi Bratislava, is-Slovakkja. Kont ksibt l-aħjar ħin tiegħi personali u kien l-aqwa mument tiegħi bħala backstroker.

Kif jirnexxielek tlaħħaq bejn l-istudji personali tiegħek u l-għawm?

‘Time Management’ huwa importanti ħafna għal sport bħall-għawm. Li tkun tista’ tiddedika kważi 20 siegħa fil-ġimgħa waqt li tattendi l-Università ta’ Malta hija ta’ sfida kbira, iżda mhux impossibbli bil-mentalità t-tajba u ippjanar tajjeb.

Taħseb li fil-futur jista’ jkun hawn għawwiema f’pajjiżna, li jaqilgħu x’jieklu bl-isport illi jipprattikaw?

Ma nistax ngħid ċert, imma nittama li xi darba tista’ tkun realtà. Kien hemm bosta bidliet għall-aħjar matul is-snin li jġegħluni nemmen li hija possibbiltà.

Problema illi nara f’Malta hija l-fatt illi intom tikkompetu kontra l-istess għawwiema u għalhekk meta tipparteċipaw f’kompetizzjonijiet barra minn xtutna, ir-realtá tkun waħda differenti. B’hekk, kemm hu importanti illi tieħdu sehem b’mod regolari fi training camps bħalma tagħmel int?

Kompetizzjonijiet internazzjonali kif ukoll kampijiet ta’ taħriġ huma importanti ħafna u x’aktarx huma l-kawżi għal skoperti kbar fil-karriera ta’ għawwiem. B’riżultat ta’ din il-problema rikorrenti f’Malta, kemm il-mentalità kif ukoll l-esperjenzi huma ristretti ħafna.

Kemm hu importanti illi għawwiema ikun ippreparat ukoll psikoloġikament għal xi tellieqa?

Kull parti tat-tellieqa hija importanti, mill-mument li l-għawwiem jitla’ fuq il-blokk sal-mument li jmiss mal-ħajt. Proċess bħal dan jeħtieġ ħafna ħsieb u fokus. Jekk għawwiem ma jkunx iffukat mentalment, jista ‘jrovina t-tellieqa qabel saħansitra bdiet.

Kemm issibu għajnuna mill-ASA?

Din l-assoċjazzjoni tipprovdi ċerti ħtiġijiet għal dawk l-għawwiema li huma ta’ livell għoli u li jistħoqqilhom. Huma jikkontribwixxu wkoll finanzjarjament għal avvenimenti internazzjonali.

Kellimni ftit dwar l-infrastruttura li teżisti f’Malta fejn għandu x’jaqsam it-taħriġ tal-għawm.

Il-faċilità ewlenija użata għall-għawwiema hija l-Kumpless tal-Pixxina Nazzjonali li jinsab f’Tal-Qroqq. Tikkonsisti f’żewġ pixxini, dawk li jkunu l-għadis u l-pool prinċipali. Il-korsiji tad-diving pool huma ġeneralment twal 25 metru, u l-korsiji tal-

pixxina prinċipali huma twal 50 metru.

Kemm huwa importanti illi f’Malta jkollna pixxina indoor?

Hija dik li għandha tkun l-ogħla prijorità għall-għawwiema fix-xitwa. Ix-xtiewi Maltin huma ġeneralment mimlija riħ u kesħin ħafna, u jagħmluha diffiċli għall-għawwiema li jużaw pixxina ta’ barra minn Novembru sa Marzu. Pixxina ‘indoor’ hija utli wkoll għaliex mhix affettwata mix-xita jew maltempati, li tagħmel l-iskedi tat-taħriġ aktar konsistenti u tirriżulta f’inqas għeluq ta’ emerġenza tal-pool minħabba sajjetti.

X’inhuma s-sagrifiċċji illi tagħmel biex tirnexxi personalment?

Is-sagrifiċċji ewlenin huma l-ħajja soċjali tiegħi u d-dieta tiegħi, li jippermettuni niffoka fuq il-massimizzazzjoni tal-prestazzjoni tiegħi.

Kemm issib għajnuna mill-ġenituri tiegħek?

Ma kont nilħaq imkien viċin fejn qiegħed issa mingħajr l-għajnuna tagħhom. Huma kkontribwew bil-kbir lejn is-suċċess tiegħi matul is-snin u kienu hemm ukoll biex iġibni lura meta kont fl-iktar punt baxx tal-karriera tiegħi.

Kemm jgħinek l-għawm fil-ħajja tiegħek ta’ kuljum?

L-għawm għallimni d-dixxiplina. Huwa wkoll serħan mill-istress personali tiegħi.

Kif qed tarah il-futur tiegħek f’dan l-isport?

Dan l-istaġun b’mod partikolari biddel il-fehma tiegħi dwar il-futur tiegħi f’dan l-isport. Nemmen li rrid nibqa’ sejjer sa fejn nista’ nasal!

Għaddi messaġġ finali lil min bħalek jixtieq jagħmel karriera ta’ suċċess fl-għawm.

It-talent huwa ta’ għajnuna, iżda x-xogħol iebes huwa ferm aktar ta’ sodisfazzjon. Wieħed jagħtik spinta … l-ieħor huwa ċ-ċavetta għas-suċċess!

Ekonomija

ĦALLI RISPOSTA

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok iktebismek hawn

Sport