Tuesday, April 16, 2024

Julian Pace Bonello maħtur President tal-Kummissjoni Koordinazzjoni ICMG Pristina 2030 għal-Logħob tal-Mediterran tal-2030

Aqra wkoll

Il-Kumitat Olimpiku Malti ħabbar il-ħatra riċenti tal-President Julian Pace Bonello bħala l-President tal-Kummissjoni ta’ Koordinazzjoni Pristina 2030 mill-Kumitat Internazzjonali tal-Logħob tal-Mediterran (ICMG).

Il-Kummissjoni hija responsabbli biex tissorvelja t-tħejjijiet kollha għal-Logħob tal-Mediterran tal-2030.

Din il-ħatra prestiġjuża, aċċettata unanimament mill-Bord Eżekuttiv tal-ICMG, tirrifletti l-kompetenza tas-Sur Pace Bonello fil-qasam tal-amministrazzjoni sportiva. Ir-rwol tiegħu se jinvolvi l-koordinazzjoni strateġika u s-superviżjoni metikoluża ta’ diversi aspetti tat-tħejjijiet tal-Logħob biex jiġi żgurat avveniment bla xkiel u ta’ suċċess.

Filwaqt li esprima gratitudni għal dan l-unur, is-Sur Pace Bonello irrimarka li “Ninsab onorat li ġejt maħtur għal rwol daqshekk importanti u nirringrazzja lill-Kumitat Eżekuttiv tal-ICMG talli fdatni b’din ir-responsabbiltà. Nagħti l-apprezzament mill-qalb lill- Bord Eżekuttiv  tal-Kumitat Olimpiku Malti (KON) għall-appoġġ bla waqfien tagħhom.”

Il-Logħob tal-Mediterran tal-2030, magħruf uffiċjalment bħala l-Logħob tal-Mediterran tal-2030, u magħruf komunement bħala Pristina 2030, huwa avveniment internazzjonali multisport li huwa skedat li jsir mit-22 ta’ Lulju sat-8 ta’ Awwissu 2030 fi Pristina, il-Kosovo.

Ekonomija

Sport