Sunday, May 26, 2024

Nestlè żżid iz-zokkor fi prodotti tagħha

Aqra wkoll

Nestlé, l-akbar kumpanija ta’ oġġetti tal-konsumatur fid-dinja, iżżid iz-zokkor u l-għasel mal-ħalib tat-trabi u l-prodotti taċ-ċereali mibjugħa f’ħafna pajjiżi fqar, kuntrarjament għal-linji gwida internazzjonali mmirati lejn il-prevenzjoni tal-obeżità u l-mard kroniku.

Kampanjaturi minn Public Eye, organizzazzjoni investigattiva Żvizzera, bagħtu kampjuni tal-prodotti tal-ikel tat-trabi maħduma minn Nestle li jinbiegħu fl-Asja, l-Afrika u l-Amerika Latina lil laboratorju Belġjan għall-ittestjar.

Ir-riżultati u l-eżami tal-ippakkjar żvelaw li kien hemm zokkor miżjud fil-forma ta’ sukrożju jew għasel f’kampjuni tal-prodotti Nido, marka ta’ ħalib tat-trabi u Cerelac, ċereali mmirati għal tfal ta’ età bejn sitt xhur u sentejn.

Fis-swieq Ewropej ewlenin ta’ Nestlé, inkluż ir-Renju Unit, m’hemm l-ebda zokkor miżjud fil-formuli għat-tfal żgħar. Filwaqt li xi ċereali mmirati lejn tfal żgħar fihom zokkor miżjud, m’hemm xejn fi prodotti mmirati għat-trabi bejn sitt xhur u sena.

Laurent Gaberell, l-espert fl-agrikoltura u n-nutrizzjoni ta’ Public Eye, qal li Nestlé għandha ttemm dawn l-istandards doppji perikolużi u tieqaf iżid iz-zokkor fil-prodotti kollha għat-tfal taħt it-tliet snin, f’kull parti tad-dinja.

L-obeżità hija dejjem problema kbira f’pajjiżi bi dħul baxx u medju. Fl-Afrika, in-numru ta’ tfal taħt il-ħames snin li għandhom piż żejjed żdied bi kważi 23% mill-2000, skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Globalment, aktar minn biljun persuna qed jgħixu bl-obeżità.

Mhux dejjem faċli għall-konsumaturi fi kwalunkwe pajjiż li jgħidu jekk prodott fihx zokkor miżjud, u kemm hu preżenti, abbażi ta’ informazzjoni nutrittiva stampata fuq it-tikketta biss. It-tikketti spiss jinkludu zokkor naturali fil-ħalib u l-frott taħt l-istess intestatura bħal kwalunkwe zokkor miżjud.

Il-linji gwida tad-WHO għar-reġjun Ewropew jgħidu li l-ebda zokkor miżjud jew aġenti ta’ ħlewwa m’għandhom ikunu permessi fi kwalunkwe ikel għal tfal taħt it-tliet snin. Filwaqt li l-ebda gwida ma ġiet prodotta speċifikament għal reġjuni oħra, ir-riċerkaturi jgħidu li d-dokument Ewropew jibqa ugwalment rilevanti għal partijiet oħra tad-dinja.

Ir-Renju Unit jirrakkomanda li t-tfal taħt l-erba’ snin jevitaw ikel b’zokkor miżjud minħabba riskji li jinkludu żieda fil-piż u tħassir tas-snien. Linji gwida tal-gvern tal-Istati Uniti jirrakkomandaw li tevita ikel u xorb b’żieda ta’ zokkor għal dawk iżgħar minn sentejn.

F’rapport miktub b’kollaborazzjoni man-Netwerk Internazzjonali ta ‘Azzjoni għall-Ikel tat-Trabi, Public Eye jgħid li dejta minn Euromonitor International, kumpanija ta’ riċerka tas-suq, żvelat bejgħ globali ta ‘aktar minn 1.2 biljun dollari għal Cerelac. L-ogħla ċifri jinsabu f’pajjiżi bi dħul baxx u medju, b’40% tal-bejgħ biss fil-Brażil u l-Indja.

Ir-riċerkaturi sabu li ċ-ċereali bit-togħma tal-gallettini għat-trabi ta’ sitt xhur jew aktar kien fihom 6g ta’ zokkor miżjud għal kull porzjon fis-Senegal u l-Afrika t’Isfel. L-istess prodott mibjugħ fl-Isvizzera ma għandu l-ebda zokkor.

Testijiet fuq prodotti Cerelac mibjugħa fl-Indja wrew, bħala medja, aktar minn 2.7g ta ‘zokkor miżjud għal kull porzjon.

Fil-Brażil, fejn Cerelac huwa magħruf bħala Mucilon, tnejn minn tmien prodotti nstabu li ma kellhomx zokkor miżjud iżda s-sitta l-oħra kien fihom kważi 4g għal kull porzjon. Fin-Niġerja, prodott wieħed ittestjat kellu sa 6.8g.

Sadanittant, testijiet fuq prodotti mill-marka Nido, li għandha bejgħ bl-imnut madwar id-dinja ta ‘aktar minn 4.1 biljun dollari, żvelaw varjazzjoni sinifikanti fil-livelli taz-zokkor.

Fil-Filippini, il-prodotti mmirati għat-tfal żgħar ma fihom l-ebda zokkor miżjud. Madankollu, fl-Indoneżja, il-prodotti tal-ikel tat-trabi Nido, mibjugħa bħala Dancow, kollha kien fihom madwar 2g ta ‘zokkor miżjud għal kull 100g ta’ prodott fil-forma ta ‘għasel.

Fil-Messiku, tnejn mit-tliet prodotti Nido disponibbli għat-tfal żgħar ma kienx fihom zokkor miżjud, iżda t-tielet kien fih 1.7g għal kull porzjon. Il-prodotti Nido Kinder 1+ mibjugħa fl-Afrika t’Isfel, in-Niġerja u s-Senegal kollha kien fihom kważi 1g għal kull porzjon.

Is-saħħa globali u l-ispejjeż ambjentali tal-industrija tal-ikel huma ta’ 10 triljun dollari fis-sena skont in-Nazzjonijiet Uniti.

Nestlé tgħid li temmen fil-kwalità nutrittiva tal-prodotti tagħha għat-tfulija bikrija u tipprijorizza l-użu ta’ ingredjenti ta’ kwalità għolja adattati għat-tkabbir u l-iżvilupp tat-tfal.

Tgħid li dejjem ikkonformat ma’ regolamenti lokali jew standards internazzjonali, inklużi rekwiżiti ta’ tikkettar u limiti fuq il-kontenut ta’ karboidrati li jinkludi z-zokkor jew għasel.

Il-kumpanija sostniet li naqqset l-ammont totali ta’ zokkor miżjud fil-portafoll taċ-ċereali tat-trabi tagħha bi 11% madwar id-dinja matul l-aħħar għaxar snin, u kompliet tifformula mill-ġdid il-prodotti biex tnaqqashom aktar.

Sport