Sunday, April 21, 2024

Programmi għal iktar tħawwil ta’ siġar fl-Afrika

Aqra wkoll

Proġett innovattiv fl-Afrika qed jipperswadi lil ħafna bdiewa biex iħawlu s-siġar u jdawru l-inħawi f’ġonna tal-foresti bijodiversi biex jitimgħu lill-familja tagħhom, jipproteġu l-ħamrija u jespandu l-kopertura tas-siġar. Il-proġett Trees for the Future qed ikun eżempju rari ta’ kampanja ta’ riafforestazzjoni tal-massa li fil-fatt qed taħdem. 

Il-Programm Ambjentali tan-Nazzjonijiet Uniti (UNEP) ċertament hekk jaħseb u x-xahar li għadda tah l-istatus ta’ World Restoration Flagship. Minn meta twaqqaf fl-2015, il-programm ħawwel għexieren ta’ miljuni ta’ siġar kull sena f’disa’ pajjiżi li jvarjaw mis-Senegal u l-Mali sat-Tanżanija u l-Kenja. 

F’inqas minn 10 snin, huwa rappurtat li ġiet rrestawrata żona kombinata ta’ aktar minn 41,000 ettaru. Dan jinkludi parti mill-inizjattiva ‘Great Green Wall’ tal-Unjoni Afrikana, barriera ta’ veġetazzjoni ta’ 8,000 kilometru wiesgħa ppjanata biex twaqqaf id-deżertifikazzjoni fir-reġjun tas-Saħel. 

L-organizzaturi jgħidu li din se tkun l-akbar struttura naturali fuq il-pjaneta, għalkemm għadha fil-fażi ta’ xogħol li għadu għaddej. Trees for the Future għandha pjanijiet ambizzjużi biex tuża r-riforestazzjoni biex tiġġieled il-faqar. Sal-2030, għandha l-għan li toħloq 230,000 impjieg u tħawwel biljun siġra.

Impenn għar-restawr huwa essenzjali, skont Inger Andersen, direttur eżekuttiv tal-UNEP, li nnota li għadu ma sarx biżżejjed biex sempliċement dak li fadal mill-art fertili tal-Afrika jiġi protett. Dan il-kontinent se jkun id-dar għal kwart tal-popolazzjoni tad-dinja fi ftit aktar minn ġenerazzjoni u ħafna żoni diġ

Inizjattivi għat-tħawwil ta’ siġar qed ikollhom rwol importanti biex ireġġgħu lura għexieren ta’ snin ta’ degradazzjoni tal-ekosistema, speċjalment fis-Saħel u jreġġgħu lura d-deżertifikazzjoni, iżidu r-reżiljenza għall-klima u jtejbu l-benessri tal-bdiewa u l-komunitajiet tagħhom.

Filwaqt li m’hemm l-ebda dubju dwar il-ħtieġa ta’ riforestazzjoni, hemm raġunijiet storiċi għax-xettiċiżmu dwar l-effettività ta’ programmi bħal dawn. L-aspettattivi huma ħafna drabi għoljin wisq. Studju tal-2019 li jissuġġerixxi li l-kriżi tal-klima tista’ tittaffa b’mod sinifikanti billi jitħawlu triljun siġra madwar id-dinja aktar tard ġie miċħud bħala  mhux realistiku  għax ma kienx hemm biżżejjed art meħtieġa.

Ħafna gvernijiet nedew kampanji ta’ tħawwil ta’ siġar tal-massa, iżda wara ftit jiem ta’ pubbliċità, rari qed ikun hemm biżżejjed irrigazzjoni u protezzjoni biex jiżguraw li ż-żrieragħ jikbru jsiru u friegħi. 

Il-Kenja, pereżempju, nediet bosta inizjattivi ta’ tħawwil tas-siġar f’dawn l-aħħar deċennji, inkluż l-Operazzjoni Miljun Gavisha fl-1977, il-Kampanja tas-Siġar fl-2006, l-Inizjattiva għall-Ekoloġizzazzjoni tal-Kenja fl-2010 u l-Kampanja Nazzjonali Aċċellerata tat-Tkabbir tas-Siġar 2022, iżda b’mod ġenerali, għandha tilef 11%  tas-siġar tagħha.

Dan ipoġġi aktar pressjoni fuq il-foresta Mau, li diġà partijiet minnha qed jinbidlu f’għelieqi tat-te u tal-qamħ. Il-foresta ta’ Migori, hija invaduta minn produtturi taz-zokkor u l-foresta ta’ Nyanza, hija żona li qed tespandi għall-bdiewa tat-tabakk.

Il-protezzjoni tal-foresti primarji hija prijorità għall-klima globali, il-bijodiversità lokali u ċ-ċikli reġjonali tal-ilma. Dawk il-funzjonijiet, mibnija matul sekli sħaħ, ma jistgħux jiġu sostitwiti bis-sħiħ minn pjantaġġuni ġodda u proġetti ta’ restawr. Iżda t-tħawwil ta’ siġar u programmi simili jistgħu jgħinu biex itaffu l-problemi ekoloġiċi u ekonomiċi f’żoni diġà degradati.

Sport