Tuesday, May 28, 2024

STAĠUN TA’ FESTI LI SPIĊĊA MINGĦAJR INĊIDENTI 

… bżonn li tinżamm id-drawwa ta’ sewqan sigur u responsabbli

Brian Gatt
Brian Gatt
Ġurnalist

Aqra wkoll

Transport Malta bi pjaċir ħabbret li l-istaġun riċenti tal-festi f’Malta spiċċa mingħajr ebda inċident tat-traffiku rappurtat.  Fi stqarrija maħruġa minnha Transport Malta qalet li dan l-eżitu pożittiv jista’ jiġi attribwit għall-preżenza akbar tal-uffiċjali tal-infurzar ta’ Transport Malta fit-toroq u s-suċċess tal-inizjattivi edukattivi implimentati mill-awtorità.

Iż-żieda fil-viġilanza tal-uffiċjali tal-infurzar ta’ Transport Malta kellha rwol kruċjali fiż-żamma tas-sigurtà fit-toroq matul il-festi. L-approċċ proattiv tagħhom u l-impenn sod biex jiżguraw il-konformità mar-regolamenti tat-traffiku taw kontribut sinifikanti għall-perjodu mingħajr inċidenti.

L-isforzi kontinwi ta’ Transport Malta biex teduka lill-pubbliku dwar drawwiet ta’ sewqan responsabbli evidentement taw riżultati pożittivi. Il-kombinazzjoni ta’ miżuri ta’ infurzar u kampanji edukattivi trawwem ambjent ta’ sewqan aktar sikur, li rriżulta f’ċelebrazzjoni ferrieħa u mingħajr inċidenti.

Is-Sur Jonathan Borg, Kap Eżekuttiv ta’ Transport Malta, esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal din il-kisba, fejn stqarr li l-impatt pożittiv ta’ dawn l-inizjattivi għandu jservi ta’ tfakkira lill-utenti kollha tat-triq biex iżommu drawwiet ta’ sewqan siguri u responsabbli matul is-sena kollha.

Transport Malta ħeġġet lill-utenti kollha tat-triq biex ikomplu jipprattikaw drawwiet ta’ sewqan bla periklu u responsabbli, filwaqt li enfasizzat l-importanza ta’ sforzi kollettivi biex tiġi żgurata s-sigurtà fit-toroq. L-awtorità tenniet l-impenn li trawwem kultura ta’ konformità u responsabbiltà fit-toroq ta’ Malta.

“It-tmexxija b’suċċess ta’ Transport Malta tal-istaġun tal-festi fit-toroq ta’ Malta hija xhieda tal-impenn bla waqfien tal-awtorità biex tiżgura s-sigurtà fit-toroq. L-isforzi kollaborattivi tal-uffiċjali tal-infurzar u l-kampanji edukattivi rriżultaw f’ambjent tas-sewqan aktar sikur, u huwa essenzjali għall-utenti kollha tat-triq li jkomplu jaħdmu flimkien biex iżommu dan ir-riżultat pożittiv”, temmet tgħid l-istqarrija.

Sport