Tuesday, May 21, 2024

Ta’ kuljum tistaqsi dwar kif ħajjitha setgħet tkun differenti kieku ommha u oħtha għadhom hemm

- Issellem il-memorja ta' oħtha u ta' ommha li mietu f'inċident tat-traffiku

Aqra wkoll

“In-nuqqas tagħkom inħossu ħafna. Ħafna mid-drabi nibda nieqaf u naħseb dwar is-sninli għaddew. Nibda nistaqsi dwar kif setgħet tkun il-ħajja kieku għadkom miegħi”

Dan qalitu Andonia Zahra f’messaġġ fuq Facebook, hekk kif fakkret il-memorja ta’ ommha Graziella u oħtha Fallon, li sfortunatament tilfu ħajjithom bħal-lum ħames snin f’inċident tat-traffiku fl-Imġarr.

Fl-istess messaġġ, Andonia qalet li ta’ spiss tiftakar fil-memorji sbieħ li kellha ma’ oħtha u ma’ ommha. Spjegat kif tifkiriet bħal dawn iqanqlu sens ta’ ferħ u fl-istess ħin ifakkruha li ħajjitha ma’ baqgħetx l-istess.

Sport