Friday, May 24, 2024

Tagħżel li tagħti €800 lil Puttinu Cares minflok tirċievi rigali f’għeluq sninha

Aqra wkoll

F’dawn l-aħħar ftit snin issaħħet id-drawwa li minflok jingħataw rigali f’għeluq snin xi ħadd, tinġabar donazzjoni li mbagħad tingħata lil xi għaqda li tgħin lil min hu fil-bżonn.

Carmen Galea jidher li ħaddnet dan il-ħsieb, hekk kif f’għeluq sninha, minflok qalgħet rigali, għażlet li tagħti donazzjoni lil Puttinu.

Puttinu Cares, fuq il-paġna tagħhom ta’ Facebook ħabbru li ngħataw donazzjoni ta’ €800 mingħand Carmen Galea. Huma rringrazzjawha tad-donazzjoni u awgurawlha minn qalbhom.

Sport